Header Ads

Emil Sutovsky campeón en Poikovsky «David Antón sexto»


El Israelí Emil Sutovsky (2628) se ha coronado campeón del Torneo Cerrado Poikovsky Karpov 2017, contra todo pronóstico y siendo el ultimo jugador del ranking.El torneo lo disputaron 10 jugadores de alto nivel entre los que se encontraba el GM español David Antón, quien obtuvo la 6ª posición final en la clasificación con 4 puntos de 9, (+1=6-2).

Poco a poco, el español se está haciendo un hueco entre los mejores.

Clasificación final (9 rondas)

#Tít.NombrePaísElo12345678910PuntosRend.Des.
1GMEmil Sutovsky
262811½½11½½17.0 / 9289530.25
2GMEvgeniy Najer
26790111½11½17.0 / 9288927.50
3GMAnton Korobov
269200½½111116.0 / 92791
4GMErnesto Inarkiev
2709½0½0½11½15.0 / 92708
5GMDmitrij Jakovenko
2704½0½1½0½½½4.0 / 9263117.50
6GMDavid Anton Guijarro
26500½0½½½½½14.0 / 9263714.75
7GMMaxim Rodshtein
269500001½½114.0 / 9263212.25
8GMSergei Zhigalko
2671½000½½½1½3.5 / 92595
9GMDaniil Dubov
2660½½0½½½00½3.0 / 92554
10GMViktor Bologan
26400000½00½½1.5 / 92397


Partidas

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Inarkiev, Ernesto"]
[Black "Zhigalko, Sergei"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "1"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.18"]
[WhiteElo "2727"]
[BlackElo "2639"]
[PlyCount "83"]

1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. g3 Bb4 5. Bg2 0-0 6. 0-0 Re8 7. Nd5 a5 {LiveBook: 26 Games} 8. e3 { A29: English
Opening: Four Knights Variation with 4 g3} (8. d3 h6 9. a3 Bc5 10. e3 d6 11. b3 Nxd5 12. cxd5 Ne7 13. d4 exd4 14. Nxd4 Nf5 15. Ne2 Bd7 {1-0 (44) Ding,L (2717)
-Zeng,C (2520) Xinghua 2014} )Bf8 9. d4 d6 10. h3 {White is slightly
better.} h6 11. Nxf6+ Qxf6 12. d5 Nb4 $146 (12... Ne7 13. e4 g5 14. Nh2 Qg7 15. Qh5 Qg6 16. Qxg6+ fxg6 {1/2-1/2 (37) Grant,J (2253)-Pritchett,C (2318)
Edinburgh 2003} )13. e4 Bd7 14. Be3 Qg6 15. Qb1 Na6 16. Kh2 Be7 17. b3 Rf8 18. a3 c5 19. Nd2 Rae8 20. h4 b6 21. Bh3 Bxh3 22. Kxh3 Qh7 23. h5 Bg5 24. f4 exf4 25. gxf4 Bf6 26. Ra2 (26. e5 $1 $14 )Bc3 ({Black should play} 26... Nb8 $11 )27. f5 $14 g5 28. hxg6 fxg6 29. Qd3 $36 { White is more active.
} Bf6 (29... Bd4 $14 )30. Bf4 $18 Be5 (30... Be7 {might work better.} 31. Qg3 Rf6 )31. Bxe5 Rxe5 {[#]} 32. Nf3 $1 Ree8 33. fxg6 Qd7+ {[#]} 34. Kg3 $1 Rf6 $2 (34... a4 35. bxa4 h5 )35. Nh4 h5 (35... Rxe4 $142 36. Qxe4 Rxf1 )36. Rf5 {White is clearly winning.} Qe7 37. Rg2 Nb8 38. Rxf6 Qxf6 39. Qf3 Nd7 40. Qxh5 {Threatening mate with Qh7+.} Re7 41. Nf5 Qe5+ 42. Kh3 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Rodshtein, Maxim"]
[Black "Jakovenko, Dmitry"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "1"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.18"]
[WhiteElo "2701"]
[BlackElo "2718"]
[PlyCount "139"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Be7 5. Bg2 0-0 6. 0-0 dxc4 7. Qc2 a6 8. a4 Bd7 9. Qxc4 Bc6 10. Bf4 Bd6 {E05: Open Catalan: 5 Nf3
Be7} 11. Qc1 Bxf4 12. Qxf4 Qd6 {LiveBook: 3 Games. White has an edge.} 13. Nbd2 $146 (13. Qc1 Bd5 14. Nc3 Nc6 15. e3 Nb4 16. Qb1 Qe7 17. a5 c5 18. Nxd5 Nfxd5 {
0-1 (37) Eljanov,P (2755)-Aronian,L (2780) Wijk aan Zee 2017} )a5 14. Rfc1 Nbd7 15. Qe3 Bxf3 16. Nc4 ({Much weaker is} 16. Qxf3 Qxd4 17. Nb3 Qxb2 $11 )Qb4 17. Qxf3 Nd5 18. Qa3 f5 19. Qxb4 axb4 20. Nd2 {And now Bxd5 would
win.} c6 21. a5 Rfc8 22. e4 fxe4 23. Nxe4 Rc7 (23... Ra7 $142 )24. Bh3 Nf8 25. Nc5 Kf7 26. Ra4 Ra7 27. Re1 Re7 28. Nd3 (28. f4 $142 )Nd7 $16 29. Nxb4 (29. Rea1 $5 {with more complications.} Nb8 30. Nxb4 Nxb4 31. Rxb4 g6 32. Rb3 )Nxb4 30. Rxb4 Nf6 31. Ra4 Ra8 32. Ra3 Rd8 33. a6 bxa6 34. Rxa6 Rd6 35. Rc1 Rxd4 36. Rcxc6 Rd1+ 37. Kg2 Re1 38. Rc2 g5 {
next ...g4 is good for Black.} 39. Ra4 Rb7 (39... h5 $1 $11 )40. Bg4 $1 $36 {
White has strong initiative.} Rb1 41. Rc6 (41. Rc5 $16 )Re1 $14 42. Rc2 (42. Rc5 $11 h6 43. h4 )Rb1 $1 $16 {[#]} 43. Rc5 $1 h6 {[#]} (43... Nxg4 $16 44. Rxg4 h6 )44. Bxe6+ $1 $18 Kg7 (44... Kxe6 {
was called for.} 45. Ra6+ Ke7 )45. b3 Re7 (45... Rd1 $142 46. Ra6 Ne8 )46. Rc6 Rb2 47. h3 Rd2 48. Rca6 Ne8 49. Ra7 Rxa7 50. Rxa7+ { Endgame KRB-KRN
} Kf6 51. Rd7 Nd6 52. Bg4 Ke5 53. Re7+ Kf6 54. Re6+ Kg7 55. Re7+ Kf6 $1 {
} 56. Re2 Rd4 57. Re6+ Kg7 58. Be2 Ne4 59. Bh5 Nc5 60. Rg6+ Kh7 61. Rb6 Kg7 62. b4 Ne4 (62... Na4 $142 63. Rb7+ Kf8 )63. Rg6+ Kh7 64. Re6 {Hoping for Bg6+.} Nc3 65. Rc6 Nd5 66. b5 Rd2 $2 (66... Rb4 67. Bg6+ Kg7 )67. Bg6+ {White is clearly winning.} Kg7 68. Be4 Ne3+ 69. Kf3 Nd1 70. Rc2 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Najer, Evgeniy"]
[Black "Bologan, Victor"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "1"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.18"]
[WhiteElo "2679"]
[BlackElo "2640"]
[PlyCount "63"]

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c6 4. h3 d6 5. Be3 Qb6 {B06:
Modern Defence} 6. Rb1 Nf6 {LiveBook: 9 Games} 7. g4 Qc7 $146 {White is
slightly better.} (7... d5 8. e5 Ne4 9. Nxe4 dxe4 10. c3 c5 11. Ne2 0-0 12. Bg2 cxd4 13. cxd4 {1-0 (20) Baklan,V (2638)-Qendro,L (2356) Bratto 2010} )8. f4 0-0 9. Bg2 b5 10. Nce2 Qa5+ 11. c3 b4 12. g5 Nh5 13. cxb4 (13. Bf3 $1 $11 )Qxa2 (13... Qxb4+ $15 14. Kf2 f6 15. gxf6 Nxf6 )14. Nc3 $11 Qc4 15. b5 Bb7 {
[#] Strongly threatening ...c5.} (15... cxb5 $6 16. e5 $16 )16. bxc6 (16. Nge2 $14 )Nxc6 $15 {Hoping for ...Ng3.} 17. Nge2 e5 $1 18. fxe5 dxe5 19. d5 Nd4 20. Ra1 Qb4 21. 0-0 Qxb2 22. Rb1 Nxe2+ 23. Nxe2 ({Much worse is
} 23. Qxe2 Qxc3 24. Rxb7 Ng3 $17 )Qa3 24. Qc1 $132 { White is
not keeping still (3)} Qa6 25. Qd2 Bc8 26. Rfc1 Bd7 27. Rc7 Bb5 $2 {
[#]} (27... Rfd8 $1 $14 )28. Nc3 $18 Rfb8 $2 (28... Be8 {is a better defense.} 29. d6 Rd8 )29. Rxb5 {White is clearly winning.} Rxb5 30. Bf1 (30. Nxb5 Qxb5 31. d6 Rf8 $18 )Rab8 (30... Rb1 $142 31. Nxb1 Qd6 )31. Nxb5 Rxb5 32. Qd3 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Dubov, Daniil"]
[Black "Anton Guijarro, David"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "1"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.18"]
[WhiteElo "2660"]
[BlackElo "2679"]
[PlyCount "63"]

1. c4 Nf6 2. g3 c6 3. Nf3 d5 4. Bg2 dxc4 5. 0-0 Nbd7 {A11: English Opening: 1..
.c6} (5... g6 6. Na3 Bg7 7. Nxc4 0-0 8. b3 Nbd7 9. Bb2 Nb6 10. Qc1 Nxc4 11. bxc4 Bg4 12. h3 Bxf3 13. Bxf3 Qc7 {0-1 (56) Aronian,L (2785)-Malakhov,V (2713)
Doha 2016} )6. Na3 { LiveBook: 212 Games
} b5 7. Nd4 a6 $1 8. d3 $146 (8. Nxc6 Qc7 9. Nxe7 Bb7 10. Bxb7 Qxb7 11. Nf5 Ne5 12. Nc2 Qd7 13. Nfe3 {1-0 (43) Georgiev,K (2626)-Varga,Z (2459) Palic 2014} )Bb7 9. dxc4 b4 10. Nac2 $1 (10. Bxc6 $2 Bxc6 11. Nxc6 Qb6 12. Nxb4 Qxb4 $19 )Qc7 11. Nxb4 c5 $1 { [#] ...Bxg2 is
the strong threat.} 12. Nd5 $1 (12. Bf4 $2 e5 13. Nxa6 Rxa6 $17 )Nxd5 13. cxd5 cxd4 14. Bf4 $1 Qb6 15. Rc1 $1 e5 16. dxe6 $1 fxe6 { Strongly threatening ...Bxg2.} 17. Bxb7 Qxb7 18. Qxd4 Qd5 19. Qc3 {Threatens to win with Rfd1.} e5 (19... Qxa2 $2 20. Rfd1 Nc5 21. b4 $18 )20. Rfd1 Qe6 21. Qf3 Rd8 $1 (21... e4 $2 22. Qh5+ g6 23. Qa5 $16 )22. Bg5 Be7 $1 23. Bxe7 Qxe7 24. Rc7 Rf8 25. Qb7 Rf6 ({
Don't go for} 25... Qf7 $2 {[#]} 26. Rcxd7 $1 (26. Qxa6 Qxf2+ 27. Kh1 Rf6 $17 )Qxd7 27. Rxd7 Rxd7 28. Qxa6 $18 )26. Rc8 ({White should play
} 26. Rc6 $15 )Rxc8 $17 27. Qxc8+ Qd8 28. Qb7 Qe7 (28... g6 $17 )29. Qa8+ (29. Qc8+ $11 {remains equal.} Qd8 30. Qc2 (30. Qc4 Kf8 $11 ))Qd8 30. Qb7 $1 Qe7 (30... g6 $17 )31. Qc8+ (31. Qa8+ $11 Qd8 32. Qb7 )Qd8 32. Qb7 $1 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Sutovsky, Emil"]
[Black "Korobov, Anton"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "1"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.18"]
[WhiteElo "2650"]
[BlackElo "2695"]
[PlyCount "47"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nbd7 6. g4 {B56: Classical Sicilian: Unusual Lines} h6 7. h4 a6 $146 (7... Nb6 8. g5 hxg5 9. Bxg5 a6 10. Qe2 Nh7 11. Be3 e5 12. Nb3 Nf6 13. 0-0-0 Be7 {1/2-1/2 (42) Milman,L (2452)-Arnold,M (2505) Lubbock 2011} )8. Bg2 {
White is slightly better.} g6 9. g5 hxg5 10. hxg5 Rxh1+ 11. Bxh1 Nh5 12. Bf3 $36 { White fights for an advantage.} Ne5 13. Be2 Bg7 14. Be3 Nc6 15. Nd5 {Strongly threatening Nxc6.} Kf8 (15... Rb8 $16 {was necessary.} )16. Bxh5 $18 gxh5 {[#]} 17. Nf5 $1 Bxf5 18. exf5 Bxb2 19. Rb1 Qa5+ 20. Kf1 Qxa2 21. f6 exf6 (21... Rb8 $142 )22. gxf6 Kg8 $2 {[#]} (22... Qc4+ 23. Kg1 Qg4+ 24. Qxg4 hxg4 25. Rxb2 b5 )23. Kg2 Be5 (23... Qc4 $142 24. Qxh5 Qe4+ 25. Kf1 Qg6 26. Qxg6+ fxg6 27. Rxb2 b5 )24. Kh3 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Jakovenko, Dmitry"]
[Black "Dubov, Daniil"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "2"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.19"]
[WhiteElo "2718"]
[BlackElo "2660"]
[PlyCount "35"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 0-0 5. Bd3 d5 6. a3 Be7 7. Nf3 c5 8. cxd5 cxd4 9. exd4 Nxd5 10. 0-0 Nc6 11. Re1 Bf6 {B22: Sicilian:
2 c3} (11... Nxc3 12. bxc3 Bf6 13. Be4 Bd7 14. Qd3 g6 15. Bh6 Re8 16. h4 Bxh4 17. Nxh4 Qxh4 18. Qe3 f6 19. g3 Qh3 20. Bg2 Qf5 21. Be4 Qh3 22. Bg2 Qf5 23. Be4 {1/2-1/2 (23) Khairullin,I (2629)-Sadykov,R (2403) Moscow 2015} )12. Be4 Nce7 13. Qd3 $146 (13. Ng5 g6 14. Bc2 Bg7 15. Nce4 Nf5 16. Nf3 Qb6 17. Be3 Qxb2 18. Qd3 Qb6 19. Rab1 {0-1 (75) Meshcheriakova,E (2197)-Ozturk,K (1980) Istanbul
2005} )h6 {White has an edge.} 14. Ne5 Nxc3 15. Qxc3 Nf5 16. Be3 Nxe3 17. Rxe3 Qb6 18. Rd1 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Korobov, Anton"]
[Black "Rodshtein, Maxim"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "2"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.19"]
[WhiteElo "2695"]
[BlackElo "2701"]
[PlyCount "75"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 c6 4. Bg2 d5 5. Nf3 Bg7 6. cxd5 cxd5 7. Ne5 0-0 8. Nc3 e6 9. 0-0 Nfd7 10. f4 Nc6 11. Be3 Nb6 12. Bf2 Ne7 13. a4 a5 {D79:
Fianchetto Grünfeld: Symmetrical Variation (6 0-0 c6 7 cxd5 cxd5)} 14. Qb3 {
LiveBook: 11 Games} Rb8 (14... Bd7 15. Rfc1 Bc6 16. Nb5 Nbc8 17. e3 Nd6 18. Nxd6 Qxd6 19. Be1 Rfb8 20. Qb6 Qd8 21. Qxd8+ Rxd8 {1-0 (96) Aronian,L (2815)
-Giri,A (2752) Flor & Fjaere 2014} )15. Rfc1 $146 (15. Rac1 Bd7 16. Nxd7 Nxd7 17. e4 dxe4 18. Bxe4 Nf6 19. Bf3 Re8 20. Rfd1 b6 21. d5 Nfxd5 22. Nxd5 Nxd5 23. Bxd5 exd5 24. Rxd5 {1/2-1/2 (41) Kacheishvili,G (2564)-Yegiazarian,A (2513)
Yerevan 2000} )Bd7 {The position is equal.} 16. g4 Be8 17. e3 Nbc8 18. Nb5 Nd6 19. Nxd6 Qxd6 20. Be1 b6 21. Qa3 Qxa3 22. Rxa3 f6 23. Nd3 Rf7 24. b3 {
} f5 25. h3 Rc8 26. Raa1 Nc6 27. b4 Rfc7 28. b5 Nd8 29. Rxc7 Rxc7 30. Bh4 Nf7 31. gxf5 (31. Rc1 $14 Rc4 32. Rxc4 dxc4 33. Nc1 )gxf5 $11 32. Bf1 Rc8 33. Rc1 Rxc1 34. Nxc1 Bf8 35. Nd3 Bd6 36. Ne5 {
Strongly threatening Nxf7.} Kf8 $2 {[#]} (36... Bc7 $14 )37. Nxf7 $1 $18 Bxf7 {
[#]} 38. Bd8 $1 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Najer, Evgeniy"]
[Black "Inarkiev, Ernesto"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "2"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.19"]
[WhiteElo "2679"]
[BlackElo "2727"]
[PlyCount "59"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nxc6 bxc6 6. Bd3 d5 7. Qe2 Be7 8. Nd2 0-0 9. 0-0 Nd7 {C45: Scotch Game} (9... Re8 10. e5 Bc5 11. Nb3 Bb6 12. a4 a5 13. Bf4 h6 14. Kh1 Ne4 15. f3 Nd6 16. Rad1 c5 17. c4 dxc4 18. Bxc4 {1/2-1/2 (30) Fritsche,F (2395)-Ljubicic,L (2626) ICCF
email 2011} )10. exd5 cxd5 11. Nb3 $146 (11. Re1 Bd6 12. Nf3 Nc5 13. Bg5 Qd7 14. Rad1 Nxd3 15. Qxd3 Bb7 16. Bh4 Rae8 17. Bg3 f6 18. c3 Rxe1+ 19. Rxe1 Bxg3 20. hxg3 Re8 21. Re3 c5 22. Qe2 Kf7 {1/2-1/2 (22) Blackburne,J-Atkins,H Oxford
1910} )c5 {The position is equal.} 12. c4 (12. Qh5 $2 Nf6 13. Qd1 c4 $19 )dxc4 13. Bxc4 Nb6 14. Bd3 Be6 15. Rd1 $40 { Threatens to win
with Bxh7+! White mounts an attack.} Qc7 16. Qe4 { [#]} g6 {...Bd5 is the strong threat.} 17. Bf4 Qc8 18. Bh6 {And now Ba6! would win.} Rd8 19. Qe5 f6 20. Qg3 {aiming for Bxg6!} Kf7 {
next ...c4 is good for Black.} 21. Be2 Qc6 22. Rdc1 Na4 (22... Bd6 $14 23. Bf4 Rac8 )23. Na5 $16 Qb6 24. Nc4 Qc6 {[#]} (24... Qb7 $16 {might work better.} 25. Re1 Nb6 )25. Bf3 (25. Qf4 $1 $18 {is the precise move to win.} Qd5 26. Bf3 )Bd5 26. Qf4 Kg8 $2 (26... Qb7 $16 )27. Re1 $18 Bf8 28. Bxf8 (28. Bxd5+ Rxd5 29. Bxf8 Rxf8 $14 )Kxf8 $2 (28... Bxf3 $18 29. Be7 (29. gxf3 Rxf8 30. Re7 Qd5 $16 )(29. Qxf3 Qxf3 30. gxf3 Rxf8 $11 )Rd4 30. Qxf3 (30. Qxf6 Qxf6 31. Bxf6 Rxc4 $14 )Qxf3 31. gxf3 Rxc4 )29. Qh6+ Kg8 30. Re7 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Bologan, Victor"]
[Black "Anton Guijarro, David"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "2"]
[Annotator "TA"]
[Result "0-1"]
[Date "2017.04.19"]
[WhiteElo "2640"]
[BlackElo "2679"]
[PlyCount "64"]

1. d4 f5 2. Nf3 Nf6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. 0-0 0-0 6. c3 e6 {
} 7. c4 {A81: Dutch Defence: 2 g3} d6 8. Nc3 Ne4 $146 (8... Nc6 9. d5 Ne5 10. Nd4 Qe7 11. Qb3 Kh8 12. Bg5 h6 13. Bxf6 Bxf6 14. Rad1 g5 15. dxe6 Bxe6 {1-0 (57) Bologan,V (2661)-Bartel,M (2641) Dubai 2014
} )9. Qc2 {White has an edge.} Nxc3 10. bxc3 e5 11. Ba3 e4 12. Nd2 Nd7 13. c5 dxc5 14. Rad1 Re8 15. f3 cxd4 {Hoping for ...d3!} (15... exf3 $5 {looks
sharper.} 16. Nxf3 c6 17. Qb3+ Kh8 18. e3 Nb6 )16. fxe4 dxc3 17. exf5 $2 (17. Nc4 $11 {and White is okay.} )cxd2 $19 (17... Rxe2 18. f6 Rxg2+ 19. Kxg2 Nxf6 20. Qxc3 $11 )18. fxg6 Ne5 {White must now prevent ...Qd4+.} (18... hxg6 19. Qxg6 Ne5 20. Bd5+ $1 Qxd5 21. Qxe8+ Kh7 22. Qh5+ Kg8 23. Qe8+ Kh7 24. Qh5+ Kg8 25. Qe8+ $11 )19. gxh7+ Kh8 {...Qd4+ is the strong threat.} 20. Rxd2 Qg5 {Threatens to win with ...Qe3+.} 21. Rf4 c6 22. Rd6 Be6 (22... Bf8 23. Qc3 $19 )23. Qc1 Nf7 24. Rd3 Rad8 (24... Kxh7 25. Qb1 Kg8 26. Qxb7 $19 )25. h4 Qb5 26. Rb4 Qa5 (26... Rxd3 27. Rxb5 Rc3 28. Qxc3 Bxc3 29. Rxb7 $17 )27. Rxb7 $2 (27. Rxd8 Nxd8 28. Re4 )Rxd3 (27... Bxa2 28. Rxd8 (28. Bb2 $2 Rxd3 29. Bxg7+ Kxg7 $19 )Qxd8 29. Bb2 Rxe2 30. Bxg7+ Kxg7 31. Qf4 $17 )(27... Kxh7 28. Qxc6 (28. Bxc6 Rb8 29. Qd2 Qh5 $17 )Rxd3 29. exd3 Bd4+ 30. Kh2 $15 )28. exd3 {[#]} Bd5 $1 {And now ...Re1+ would win.} (28... Bxa2 29. Be4 $17 )(28... Kxh7 29. Qxc6 (29. Bb2 Bxb2 30. Qxb2 Kg8 $17 )Bd4+ 30. Kh2 $15 )29. Be4 Bxe4 30. dxe4 Rxe4 {( -> ...Bd4+)} 31. Qxc6 Qe1+ ({Don't take} 31... Qxa3 $2 32. Rb8+ (32. Qxe4 Qxg3+ 33. Kf1 Qh3+ 34. Ke1 Qg3+ 35. Kd1 Qg1+ 36. Ke2 Qh2+ 37. Kd1 Qg1+ 38. Ke2 Qh2+ 39. Kd1 Qg1+ $11 )Bf8 33. Qf6+ (33. Qxe4 Qxg3+ 34. Qg2 Qe1+ 35. Qf1 Qg3+ 36. Qg2 Qe1+ 37. Qf1 Qg3+ 38. Qg2 $11 )Kxh7 34. Qxf7+ Kh6 35. Qxf8+ Qxf8 36. Rxf8 $18 )32. Kh2 Re2+ 0-1

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Zhigalko, Sergei"]
[Black "Sutovsky, Emil"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "2"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.19"]
[WhiteElo "2639"]
[BlackElo "2650"]
[PlyCount "131"]
[TimeControl "5400+30"]

1. Nf3 {[%emt 0:0:0]} d5 {[%emt 0:0:46]} 2. c4 {[%emt 0:0:0]} c6 {[%emt 0:0:0]} 3. b3 {[%emt 0:0:0]} g6 {[%emt 0:1:22]} 4. Bb2 {[%emt 0:0:8]} Nf6 {[%emt 0:0:23]} 5. d4 {[%emt 0:3:52] A12: English Opening: 1...c6 with b3 by
White} (5. g3 Bg7 6. Bg2 0-0 7. 0-0 a5 8. Nc3 Ne4 9. Na4 Bxb2 10. Nxb2 Na6 11. d3 Nf6 12. cxd5 Nxd5 13. Qd2 Bg4 14. Nc4 Bxf3 15. Bxf3 Nc5 16. d4 {1/2-1/2 (72)
Anton Guijarro,D (2650)-Vidit,S (2689) Doha 2016} )Bg7 {[%emt 0:0:43]} 6. Nc3 {[%emt 0:0:59]} 0-0 {[%emt 0:2:44]} 7. g3 {[%emt 0:0:33]} Nbd7 {[%emt 0:0:0]} 8. Bg2 {[%emt 0:0:29]} Nb6 {[%emt 0:9:57]} 9. c5 {[%emt 0:1:38]} Nbd7 {[%emt 0:0:18]} 10. 0-0 {[%emt 0:0:24]} b6 $146 {[%emt 0:0:51]} (10... Ne4 11. b4 f5 12. e3 {1-0 (43) Vooremaa,A (2350)-Rantanen,P Jyvaskyla 1991} )11. b4 {[%emt 0:2:26]} Rb8 {[%emt 0:3:19]} 12. Rb1 {[%emt 0:1:12]} Qc7 {[%emt 0:0:50]
} 13. Re1 {[%emt 0:8:6]} Rd8 {[%emt 0:6:56]} 14. Qa4 {[%emt 0:0:0]} e5 {[%emt 0:1:59]} 15. Nxe5 {[%emt 0:2:29]} (15. dxe5 $11 Ng4 16. e6 fxe6 17. Rec1 )Nxe5 {[%emt 0:1:12]} 16. dxe5 {[%emt 0:0:10]} Nd7 {[%emt 0:5:22]
} 17. cxb6 {[%emt 0:13:23]} Nxb6 {[%emt 0:1:12]} 18. Qc2 {[%emt 0:13:5]
} Nc4 {[%emt 0:6:40]} 19. e4 $2 {[%emt 0:14:52] [#]} ({Better is
} 19. Bc1 $15 )d4 $1 {[%emt 0:5:56]} ({Weaker is} 19... Bxe5 20. Bc1 $15 (20. exd5 Rxb4 21. Nd1 Nxb2 22. Nxb2 cxd5 23. Qxc7 Bxc7 $17 ))(19... Nxb2 20. Rxb2 Qxe5 21. Rc1 $17 )20. Ne2 {[%emt 0:3:15]} Nxb2 {[%emt 0:3:8]} 21. Qxb2 {[%emt 0:2:34]} c5 {[%emt 0:18:6]} 22. Qd2 {[%emt 0:10:29]} (22. Nf4 $17 {
only move.} )d3 {[%emt 0:8:8]} 23. Nc3 {[%emt 0:3:58]} Qxe5 {[%emt 0:0:0]} 24. Nd5 {[%emt 0:0:27]} c4 {[%emt 0:0:39]} 25. Rbc1 {[%emt 0:1:10]} Ba6 {[%emt 0:0:51]} 26. a4 {[%emt 0:0:36]} Rbc8 {[%emt 0:1:24]} 27. Nc3 {[%emt 0:0:57]
} Bb7 {[%emt 0:1:15]} 28. Red1 {[%emt 0:1:50]} Qe7 {[%emt 0:0:0]} 29. Rb1 {[%emt 0:2:45]} Re8 {[%emt 0:2:28]} 30. Re1 {[%emt 0:1:9]} Qc7 {[%emt 0:1:51]} 31. Nb5 {[%emt 0:1:6]} Qb6 {[%emt 0:0:33]} 32. Nc3 {[%emt 0:0:23]
} Bd4 {[%emt 0:1:20]} 33. a5 {[%emt 0:1:10]} Qf6 {[%emt 0:0:0]} 34. Rbc1 {[%emt 0:0:40]} Qe7 {[%emt 0:1:53]} 35. Nb5 {[%emt 0:0:53]} Bf6 {[%emt 0:0:33]} 36. Nxa7 {[%emt 0:0:48]} Ra8 {[%emt 0:0:15]} 37. Nb5 {[%emt 0:0:4]
[#]} Ba6 $1 {[%emt 0:0:12]} 38. e5 {[%emt 0:0:44]} Bg5 {[%emt 0:1:0]
} 39. f4 {[%emt 0:0:7]} Bxb5 {[%emt 0:1:24]} 40. Bxa8 {[%emt 0:0:9]
} Rxa8 {[%emt 0:0:17]} 41. fxg5 {[%emt 0:0:3]} Re8 {[%emt 0:0:0]} 42. Ra1 {[%emt 0:1:38]} Rc8 {[%emt 0:0:20]} 43. Rac1 {[%emt 0:0:13]} Kg7 $2 {[%emt 0:1:11]} (43... Qa7+ $19 44. Qf2 (44. Kf1 $2 c3 45. Rxc3 Rxc3 46. Qxc3 d2+ 47. Kg2 Bc6+ 48. Kf1 Bb5+ 49. Kg2 dxe1=N+ 50. Qxe1 Bc6+ 51. Kh3 Bd7+ 52. g4 Qd4 $19 )Qxf2+ 45. Kxf2 d2 )44. h4 {[%emt 0:0:38]} c3 $2 {[%emt 0:0:18]
} (44... Qd7 $11 45. Kh2 Qd4 )45. Rxc3 {[%emt 0:2:20]} Qxb4 {[%emt 0:0:18]
} 46. Rec1 $18 {[%emt 0:0:8]} (46. Rxd3 Qc5+ 47. Rde3 )Qd4+ {[%emt 0:0:55]} 47. Kh2 {[%emt 0:0:12]} Rxc3 {[%emt 0:0:42]} 48. Rxc3 {[%emt 0:0:3]
} Qxe5 {[%emt 0:1:5]} 49. Rb3 {[%emt 0:0:24]} Ba6 {[%emt 0:0:0]} 50. Qb2 {[%emt 0:0:12]} Qxb2+ {[%emt 0:0:3]} 51. Rxb2 {[%emt 0:0:1]} Kf8 {[%emt 0:0:37]} 52. Kg2 {[%emt 0:0:7]} Ke7 {[%emt 0:0:9]} 53. Kf3 {[%emt 0:0:14]
} Kd7 {[%emt 0:0:5]} 54. Ke3 {[%emt 0:0:9]} Kc7 {[%emt 0:0:0]} 55. Rb6 {[%emt 0:0:12]} Bc4 {[%emt 0:0:6]} 56. Rf6 {[%emt 0:0:49]} Kb7 {[%emt 0:0:18]} 57. Rf4 {[%emt 0:0:15]} Bb5 {[%emt 0:1:17]} 58. Rxf7+ {[%emt 0:0:32]
} Ka6 {[%emt 0:0:2]} 59. Rxh7 {[%emt 0:0:12]} Kxa5 {[%emt 0:0:0]} 60. Rc7 {[%emt 0:0:19]} Kb6 {[%emt 0:0:42]} 61. Rg7 {[%emt 0:0:20]} Kc5 {[%emt 0:1:29]} 62. Rxg6 {[%emt 0:0:13]} Kd5 {[%emt 0:0:11]} 63. Rg8 {[%emt 0:0:27]
} Ke5 {[%emt 0:0:33]} 64. h5 {[%emt 0:0:36]} Bc4 {[%emt 0:0:0]} 65. Rg7 {[%emt 0:0:21]} Kf5 {[%emt 0:0:23]} 66. h6 {[%emt 0:0:11] Kf4+} 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Inarkiev, Ernesto"]
[Black "Bologan, Victor"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "3"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.20"]
[WhiteElo "2727"]
[BlackElo "2640"]
[PlyCount "81"]

1. c4 e5 2. Nc3 Bb4 3. Nd5 Be7 4. Nf3 d6 5. d4 e4 6. Nd2 { A21: English Opening: 1...e5 2 Nc3} f5 7. Nb1 c6 (7... Nf6 8. Nbc3 0-0 9. Nxe7+ Qxe7 10. Bg5 Qf7 11. e3 Nc6 12. Be2 Qg6 13. h4 h6 14. Bxf6 Qxg2 {1-0 (40) Andreikin,D (2696)-Volkov,S (2607) Baku 2011} )8. Nxe7 {
White has an edge.} Nxe7 9. Nc3 0-0 10. e3 $146 (10. Qb3 Ng6 11. g3 c5 12. dxc5 dxc5 13. Be3 b6 {1/2-1/2 (32) Woelfelschneider,P-Kleinsorgen,H (2064) DESC
email 2003} )Be6 11. Be2 Nd7 12. b3 d5 13. a4 a5 14. Rb1 Nf6 15. 0-0 Qd6 16. Ra1 Rf7 17. Ba3 Qd7 18. f3 exf3 19. Rxf3 Ng6 20. Qd2 (20. Rf1 $11 )f4 (20... dxc4 $1 $15 21. bxc4 Ne5 )21. exf4 $14 Bg4 22. Rf2 (22. f5 Ne7 $11 )Bxe2 23. Rxe2 Rd8 24. Bc5 Qg4 25. Rf1 dxc4 {[#]} (25... Nh5 $16 )26. f5 $1 $18 (26. bxc4 $6 Nh5 $16 )Nh4 {
[#]} 27. h3 $1 (27. bxc4 $6 Nxf5 28. h3 Qg6 )Qh5 28. bxc4 {aiming for Qf4.} Nxf5 29. g4 $36 { Keeping Black busy.} Nxg4 30. hxg4 Qxg4+ 31. Rg2 Qh3 (31... Qh5 {was worth a try.} )32. Ne4 h6 33. d5 (33. Qxa5 Re8 34. Nf2 Qf3 $11 )cxd5 34. cxd5 Qb3 35. d6 ({Resist} 35. Qxa5 $6 Rxd5 36. Qb6 Qxb6 37. Bxb6 Re5 $16 )b6 (35... Nh4 {was called for.} )36. Bf2 Qxa4 $2 (36... Re8 37. Re1 Kh8 )37. Bxb6 {
White is clearly winning.} Rdf8 38. Qd5 {Strongly threatening Rxf5.} Kh8 39. Rgf2 ({Less strong is} 39. Bxa5 Ne3 40. Rxf7 Nxd5 41. Rxf8+ Kh7 $14 )Qd7 40. Bc5 Ne3 41. Bxe3 ({Weaker is} 41. Rxf7 Qg4+ 42. Kf2 Nxd5 $18 )1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Rodshtein, Maxim"]
[Black "Zhigalko, Sergei"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "3"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.20"]
[WhiteElo "2701"]
[BlackElo "2639"]
[PlyCount "87"]

1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 b6 4. Bg2 Bb7 5. d4 Bb4+ 6. Bd2 Bxd2+ 7. Qxd2 0-0 8. Nc3 d6 9. d5 {LiveBook: 20 Games. E16: Queen's Indian: 4 g3 Bb7 5
Bg2 Bb4+} a5 10. 0-0 Na6 11. Nd4 {White is slightly better.} e5 12. Nc2 Nc5 13. b3 $146 (13. e4 c6 14. dxc6 Bxc6 15. Rfe1 Qb8 16. Na3 Rd8 {1-0 (41) Shengelia,
D (2573)-Jurcik,M (2487) Zillertal 2015} )Ba6 14. Rab1 Rb8 15. a3 b5 ({
Black should try} 15... a4 $14 )16. b4 $16 ({But not} 16. Nxb5 $6 Bxb5 17. cxb5 Rxb5 $11 )axb4 17. axb4 Ncd7 18. Ra1 Qc8 19. cxb5 Bxb5 20. Ne3 Ba6 21. Nf5 Re8 {[#]} 22. Qg5 (22. Ne4 $1 $16 { Strongly threatening Nexd6!
} Nxe4 23. Bxe4 )g6 $14 23. b5 Bxb5 24. Bh3 $40 { White mounts
an attack.} Qd8 25. f4 exf4 (25... Bc4 $5 {is interesting.} 26. Nh6+ Kg7 27. Nf5+ Kh8 28. Nh6 Kg7 )26. Nd4 $1 fxg3 $1 27. Ncxb5 {aiming for Nc6.} gxh2+ 28. Kxh2 {Hoping for Nc6.} Rxb5 $2 (28... Re5 $1 $11 29. Qg3 Rb7 )29. Nxb5 $16 Rxe2+ 30. Kg1 Re5 {[#]} 31. Qf4 $1 Qe7 (31... Rh5 $16 {was necessary.} )32. Nd4 $2 (32. Ra8+ $18 Kg7 33. Nxc7 )Nxd5 $14 33. Nc6 Nxf4 34. Nxe7+ Rxe7 35. Rxf4 Ne5 36. Rb4 c6 37. Bf1 Kg7 {The position is equal.} 38. Be2 h5 39. Kf2 f5 40. Rb8 d5 41. Raa8 Kf6 42. Kg3 Kg5 43. Re8 h4+ 44. Kh3 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Anton Guijarro, David"]
[Black "Jakovenko, Dmitry"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "3"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.20"]
[WhiteElo "2679"]
[BlackElo "2718"]
[PlyCount "81"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Be7 5. Bg5 h6 6. Bh4 0-0 7. e3 Ne4 8. Bxe7 Qxe7 9. cxd5 Nxc3 10. bxc3 exd5 11. Bd3 c5 {D57: Queen's Gambit Declined:
Lasker Defence: Main line (9 cxd5)} 12. 0-0 Nc6 {LiveBook: 18 Games} 13. Rb1 (13. Re1 Rd8 14. e4 dxe4 15. Bxe4 Qf6 16. d5 Ne7 17. c4 Bg4 18. Qb3 Bxf3 19. Bxf3 {1-0 (49) Nakamura,H (2779)-Caruana,F (2823) Saint Louis 2016} )b6 14. Re1 {Threatening e4.} Qd6 15. e4 $146 (15. Qa4 c4 16. Bf1 Bf5 17. Rb2 Rfe8 18. Qd1 Rab8 19. g3 {1/2-1/2 (54) Godart,F (2399)-Rusev,R (2337) Paris 2014} )dxe4 $1 16. Bxe4 {next Ne5 is good for White.} Bg4 17. h3 Bxf3 18. Qxf3 Rac8 19. Bxc6 Rxc6 20. d5 Rc7 21. c4 Re7 22. Re4 Rfe8 23. Rbe1 Kf8 24. g3 Qg6 {
} 25. Rxe7 Rxe7 26. Rxe7 Kxe7 $14 { Endgame KQ-KQ} 27. Qa3 a5 28. Qe3+ Kd7 29. Qf4 a4 30. Kg2 h5 31. h4 f6 32. Kh2 (32. Qe3 $16 {
And now Qe6+ would win.} Qf5 33. Qf3 )Qd3 33. Qb8 Qxc4 {The position is
equal.} 34. Qb7+ Kd6 35. Qc6+ $1 Ke5 36. f4+ $1 Kd4 37. d6 Qe2+ ({Wrong is} 37... Qxa2+ $2 38. Qg2 Qd5 39. Qxd5+ Kxd5 40. d7 $18 )38. Qg2 Qd3 $1 39. d7 Kc3 40. Qc6 Qe2+ 41. Kg1 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Dubov, Daniil"]
[Black "Korobov, Anton"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "3"]
[Annotator "TA"]
[Result "0-1"]
[Date "2017.04.20"]
[WhiteElo "2660"]
[BlackElo "2695"]
[PlyCount "94"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. g3 e6 7. Bg2 Be7 8. 0-0 0-0 9. b3 Qc7 10. Bb2 Nbd7 {B80: Sicilian
Scheveningen: 6 g3 and 6 Be3, including English Attack} (10... Rd8 11. Qe2 Bd7 12. Nd1 Nc6 13. c4 b5 14. Rc1 Nxd4 15. Bxd4 Rac8 16. Ne3 Qb8 17. Qb2 Bc6 18. e5 dxe5 19. Bxe5 {0-1 (49) Kovacevic,A (2550)-Kozul,Z (2591) Djakovo 2005} )11. a4 Rb8 12. a5 b5 {The position is equal.} 13. axb6 $1 Qxb6 14. g4 $146 (14. Na4 $11 Qc7 15. Qd2 )(14. Na4 Qc7 15. Re1 Bb7 16. c4 Rfd8 17. Bc3 Ne5 18. Qd2 {
1/2-1/2 (41) Kleinman,M (2195)-Hamilton,R (2285) Guelph 2011} )g6 (14... h6 $1 $15 )15. g5 $11 Nh5 16. f4 Bb7 {Threatens
to win with ...e5.} 17. Kh1 Ng7 18. h4 Rbc8 19. f5 Nh5 (19... Bd8 $11 {remains
equal.} )20. Na4 Ng3+ 21. Kg1 Qa7 22. fxe6 Ne5 $132 { Black is not
keeping still (2)} 23. exf7+ Nxf7 24. Re1 Ne5 25. Kh2 $2 (25. Re3 $14 {stays
ahead.} Nh5 26. Nf5 $1 (26. Bh3 Rf4 27. Be6+ Kg7 28. Bxc8 Bxc8 $11 )gxf5 27. Bd4 )Nh5 $17 26. Nf5 Rxf5 (26... gxf5 27. Bd4 Ng4+ 28. Kg1 $15 )27. Bd4 Qxd4 $2 (27... Qa8 $2 28. Nb6 (28. exf5 Bxg2 29. Bxe5 dxe5 $11 )Qb8 29. exf5 Bxg2 30. Nxc8 (30. Kxg2 Qb7+ 31. Kh3 Nf4+ 32. Kg3 Nh5+ 33. Kh3 Nf4+ 34. Kg3 Nh5+ 35. Kh3 $11 )Qxc8 31. Kxg2 $18 )({Black should try
} 27... Qb8 $1 $19 28. exf5 Bxg2 29. Bxe5 (29. Kxg2 Qb7+ 30. Kf2 Nf4 $17 )dxe5 30. Kxg2 Qb7+ 31. Kg1 (31. Kf2 $2 Nf4 32. Rg1 Rd8 $19 )Nf4 )28. Qxd4 $11 Rf4 29. c4 Rxh4+ 30. Kg1 Bxg5 31. Qxd6 (31. Rf1 $11 )Bf4 $17 {aiming for ...Nf3+!} 32. Qe6+ Kh8 { ...Bh2+ is the strong threat. Black has strong compensation.} 33. Qe7 Bh2+ 34. Kf2 Rf4+ 35. Ke3 ({Not} 35. Ke2 $2 Rf7 36. Qxf7 (36. Qg5 $2 Bf4 37. Qxh5 gxh5 $19 )Nxf7 $19 )Rf7 36. Qe6 {Hoping for Rf1.} Rf6 37. Qe7 {[#]} Bf4+ $1 38. Ke2 Rf7 39. Qe6 Rcf8 ({Black should play} 39... Rb8 $17 {
Strongly threatening ...Bc8.} 40. Rad1 Rbf8 )40. Bh3 $2 (40. Nb6 $1 $11 {and White stays safe.} )Bxe4 $19 {And now ...Rd8 would win.} 41. Nc5 {[#]} Bf3+ $1 42. Kf2 Bc6 43. Ke2 {and the idea Kd1 leaves White hopeful.} Rd8 {( -> ...Rd2+)} ({Weaker is} 43... Re8 44. Qxe8+ Bxe8 45. Kd1 $19 )44. Ra2 Ng7 45. Qxf7 {Black has a decisive advantage.} Nxf7 46. Rxa6 Ne5 47. Kf1 {
White wants to play Rxe5.} Rf8 0-1

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Sutovsky, Emil"]
[Black "Najer, Evgeniy"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "3"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.20"]
[WhiteElo "2650"]
[BlackElo "2679"]
[PlyCount "69"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 e6 7. f4 Qc7 8. Bxf6 gxf6 9. Be2 Nc6 {B96: Sicilian Najdorf: 6 Bg5 e6 7 f4, lines other than 7...
Qb6 and 7...Be7} 10. Qd3 (10. Nb3 b5 11. a3 Qb6 12. Qd2 h5 13. 0-0-0 Rb8 14. Bf3 b4 15. axb4 Nxb4 16. Qd4 Qxd4 17. Rxd4 h4 18. Rd2 {0-1 (29) Hevia Alejano,
C (2533)-Carlsen,M (2855) ICC INT 2016} )Nxd4 11. Qxd4 Qc5 {White is
slightly better.} 12. Qd3 Bd7 13. 0-0-0 Rc8 $146 (13... 0-0-0 14. Kb1 Kb8 15. Rhf1 h5 16. a3 Rc8 17. Bf3 Rc7 18. h4 Bh6 19. Be2 Bf8 20. Qd4 Be7 21. Qd3 {
1/2-1/2 (21) Barash,D-Kopylov,I USSR 1986} )14. Kb1 b5 15. a3 h5 16. f5 b4 17. axb4 Qxb4 18. fxe6 fxe6 19. e5 f5 20. Qg3 {Hoping for Qg6+.} (20. exd6 $2 Bg7 21. Qxa6 Rxc3 22. Qa8+ Kf7 $19 )Kf7 21. Qg5 (21. Bxa6 $2 Ra8 22. Na2 (22. Qg5 $2 Be7 23. Qe3 Rxa6 $19 )Qa4 $19 )(21. exd6 $2 Rb8 22. b3 Bg7 $19 )Rb8 $40 { White needs to defend
precisely.} 22. Nb5 (22. Bxh5+ Rxh5 $1 23. Qxh5+ Kg8 $17 )(22. b3 $1 $11 {was the only way to keep the balance.} Qxc3 23. Qf6+ (23. Bxh5+ Rxh5 24. Qxh5+ Kg8 25. Rxd6 Bxd6 26. Qg5+ Kf7 27. Qh5+ Kg8 28. Qg6+ Kf8 29. Qh6+ Kg8 30. Qg6+ Kf8 31. Qh6+ Kg8 32. Qg6+ $17 )Ke8 24. Qxh8 Rxb3+ 25. cxb3 Qxb3+ 26. Kc1 Qc3+ 27. Kb1 Qb3+ 28. Ka1 Qa3+ 29. Kb1 Qb3+ )Rxb5 $17 {
} 23. Qf6+ Kg8 24. Bxb5 Qxb5 25. Rd3 {
[#] Intending Rg3+ and mate.} Rh7 $1 26. Rhd1 {[#]} (26. exd6 $17 Rf7 27. Qh4 )h4 ({Weaker is} 26... dxe5 27. Rb3 Rf7 28. Qg5+ (28. Qd8 Qc6 29. Rc3 Qb5 $11 )Rg7 29. Qd8 $11 )(26... Rg7 $1 $19 {...Be7 is the strong threat.} 27. exd6 Rxg2 )27. exd6 $15 Qc6 (27... Qc4 $15 )28. Rc3 Qxg2 29. Rc7 {Strongly
threatening Rxd7!} Qg7 $2 (29... Qxh2 30. Qd8 Qe2 31. Rg1+ Rg7 32. Rxg7+ Kxg7 33. Qg5+ Kh8 34. Qxh4+ (34. Rxd7 Qe1+ 35. Ka2 Qa5+ 36. Kb1 Qe1+ 37. Ka2 Qa5+ 38. Kb1 Qe1+ $11 )Kg7 35. Qg5+ Kh8 36. Rxd7 Qd1+ 37. Qc1 Qxc1+ 38. Kxc1 Bh6+ 39. Kd1 $18 )(29... Qg4 $17 30. Rf1 Rf7 )30. Qd8 $18 f4 {
[#]} 31. Rxd7 $1 Qg4 (31... Qxd7 32. Rg1+ )32. Rc1 {Rxh7 would
kill now.} Rxd7 33. Qxd7 {White threatens Qe8 and mate.} f3 34. Qe8 f2 35. d7 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Inarkiev, Ernesto"]
[Black "Sutovsky, Emil"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "4"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.21"]
[WhiteElo "2727"]
[BlackElo "2650"]
[PlyCount "50"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 4. g3 0-0 5. Bg2 d6 6. 0-0 Nc6 7. Nc3 e5 8. d5 Nb8 9. e4 a5 {E62: King's Indian:
Fianchetto: 6...c6 and Panno Variation (6...Nc6) without ...a6} 10. Ne1 Na6 11. Nd3 Nb4 (11... Nd7 12. f4 exf4 13. gxf4 Nb6 14. Qb3 Re8 15. Be3 a4 16. Nxa4 Nxa4 17. Qxa4 {0-1 (32) Mamedyarov,S (2772)-Shimanov,A (2642) chess.com INT
2017} )12. Ne1 Na6 {LiveBook: 45 Games} 13. f4 (13. Bg5 $14 )exf4 $146 (13... Nd7 14. f5 f6 15. h4 Rf7 16. Be3 Nb6 17. b3 c5 18. dxc6 bxc6 19. c5 {
1-0 (36) Reefschlaeger,H (2405)-Vatter,H (2240) Germany 1982} )14. gxf4 (14. Bxf4 $11 Nc5 15. Nd3 )Re8 $17 15. Nd3 Ng4 16. h3 Bd4+ 17. Kh1 Qh4 (17... Nf6 $15 18. Ne2 Bb6 )18. Qe1 $11 {The
position is equal.} Qxe1 19. Rxe1 Nc5 20. Nxc5 Nf2+ 21. Kh2 {[#] N5a4 is the
strong threat.} Bxc5 (21... dxc5 $6 22. Nb5 Re7 23. Nxd4 (23. Be3 Nd3 $11 )cxd4 24. Kg3 $16 )22. Nb5 Nd3 23. Rd1 Nf2 (23... Nxc1 24. Nxc7 (24. Raxc1 Re7 $11 )Rf8 25. Nxa8 $14 (25. Rdxc1 Rb8 $14 ))24. Re1 ({Reject} 24. Nxc7 Re7 25. Nxa8 Nxd1 $17 )Nd3 25. Rd1 Nf2 ({Of course not} 25... Nxc1 26. Nxc7 (26. Raxc1 Re7 $11 )Re7 27. Nxa8 $16 )1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Korobov, Anton"]
[Black "Anton Guijarro, David"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "4"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.21"]
[WhiteElo "2695"]
[BlackElo "2679"]
[PlyCount "117"]

1. d4 {
} f5 2. g3 Nf6 3. Bg2 g6 4. Nf3 Bg7 5. 0-0 0-0 6. b3 d6 7. Bb2 c6 8. c4 Na6 9. Nbd2 e5 10. dxe5 {A87: Dutch Defence: Leningrad System: 5 Nf3} Nd7 11. Ba3 {LiveBook: 6 Games} c5 $146 (11... Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. Qc2 Bxa1 14. Rxa1 Qe7 15. Rd1 Be6 16. Bb2 h6 17. Qc3 Kh7 {0-1 (33) Shulman,Y (2568)-Laznicka,V
(2679) Arlington 2014} )12. e6 {White has an edge.} Nb6 13. Qc2 Bxe6 14. Rad1 Qe7 15. Bb2 Nb4 16. Qb1 Rad8 17. Bxg7 Qxg7 18. Ne1 a5 19. a3 Nc6 20. Nd3 g5 21. Rfe1 f4 22. gxf4 gxf4 {[#] ( -> ...Bh3)} 23. Kh1 Ne5 (23... Kh8 $1 $14 )24. Nxe5 dxe5 25. Rg1 Kh8 26. Be4 Qf6 $2 (26... Qc7 $16 )27. Bxh7 $18 (27. Bxb7 Rb8 $16 )Qh6 28. Be4 Rg8 {intending ...Rxg1+.} 29. Nf3 {[#] aiming for Rxd8.} Rxd1 30. Qxd1 {Hoping for Rxg8+.} ({Don't do} 30. Rxd1 Qg7 31. Rg1 Qf6 32. Rxg8+ Kxg8 33. Bxb7 Kg7 $18 )Rxg1+ 31. Nxg1 Qf8 32. Nf3 ({But not} 32. Bxb7 $6 a4 33. bxa4 Nxc4 $18 )a4 33. bxa4 $40 { Threatens to
win with Qb3. White goes for the king.} Nxc4 34. Bxb7 Qf5 (34... Qd6 {might
work better.} 35. Qb1 Kg7 )35. Qd3 Nd6 $2 (35... Qxd3 36. exd3 Nd6 )36. Qxd6 Qb1+ 37. Ne1 Qxb7+ 38. f3 Qd5 39. Qxd5 Bxd5 { Endgame KB-KN} 40. Kg2 c4 41. Kf2 c3 42. Nd3 e4 $2 (42... Kg7 43. Nxe5 Bc4 )43. fxe4 Bxe4 44. Nb4 Kg7 45. Ke1 Kf6 46. Na2 c2 47. Kd2 Ke5 48. Nb4 Kd4 49. Nxc2+ Kc4 50. Ne1 Kb3 51. Nd3 Kxa3 52. Nxf4 {White mates.} Kxa4 53. Kc3 Kb5 54. Kd4 Bc2 55. Nd5 Bb3 56. Ke5 Kc6 57. Nf6 Kc7 58. h4 Kd8 59. Kd6 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Najer, Evgeniy"]
[Black "Rodshtein, Maxim"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "4"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.21"]
[WhiteElo "2679"]
[BlackElo "2701"]
[PlyCount "89"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d4 exd4 6. e5 d5 7. Bb5 Ne4 8. cxd4 Bb6 9. Nc3 0-0 10. Be3 {C54: Giuoco
Piano: 4 c3 Nf6, main lines with 5 d4 and 5 d3} f6 {LiveBook: 3 Games} (10... Bf5 11. 0-0 Ne7 12. Nh4 Be6 13. Bd3 c5 14. Bxe4 dxe4 15. dxc5 Bc7 16. Nxe4 Qxd1 17. Rfxd1 Bxe5 {1-0 (40) Kryvoruchko,Y (2710)-Onischuk,A (2662) Berlin 2015} )11. Qb3 $1 Ba5 12. 0-0 {White is slightly better.} Bxc3 13. bxc3 Na5 14. Qb4 $146 (14. Qc2 Bf5 15. Bd3 fxe5 16. dxe5 Nc4 17. Bxc4 dxc4 18. Nd4 Qc8 19. Qa4 Be6 20. Qa3 h6 21. f3 Ng5 22. Bxg5 hxg5 23. Qe7 Bd5 24. Qxg5 {1-0 (24) Klapp,H
(2158)-Maasch,K (1927) GER email 2008} )b6 15. exf6 Qxf6 16. Ne5 Nd6 17. Be2 Be6 18. Rae1 Nac4 19. Nxc4 Nxc4 20. Bxc4 dxc4 21. f3 Rae8 22. Bf2 Bd5 23. Bg3 Qc6 24. Be5 a5 25. Qa3 Rf7 26. Rf2 Qg6 27. Kh1 Rfe7 28. f4 Qf5 29. Qb2 Re6 30. Qb5 Rd8 31. Re3 c5 32. Rg3 (32. dxc5 $2 Be4 33. h3 Rxe5 34. Qxb6 (34. fxe5 $2 Qxf2 35. Qxc4+ Bd5 $19 )Ree8 $19 )Qe4 (32... cxd4 $11 33. Rxg7+ Kf8 )33. Kg1 $1 $14 ({But not} 33. Rxg7+ $2 Kf8 34. Kg1 Rxe5 35. Qxb6 Kxg7 $19 )Rg6 $1 34. Rxg6 Qxg6 35. h3 cxd4 36. Bxd4 Qg3 (36... Qe6 $16 {was worth
a try.} )37. Qxb6 $40 { White is out for blood.} Re8 {[#] ( -> ...
Re1+)} 38. Be5 $1 h5 39. Qxa5 Bf7 (39... Rxe5 $142 40. fxe5 Bxg2 41. Qd8+ (41. Rxg2 Qe3+ 42. Kf1 Qf3+ 43. Ke1 Qxg2 $14 )Kh7 )40. Rf3 Qe1+ 41. Kh2 h4 42. a4 Qd1 43. Bd4 {White is clearly winning.} Re1 { [#]} 44. Qd8+ Be8 45. Qxh4 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Bologan, Victor"]
[Black "Jakovenko, Dmitry"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "4"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.21"]
[WhiteElo "2640"]
[BlackElo "2718"]
[PlyCount "35"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Nd4 5. Nxd4 exd4 6. e5 dxc3 7. exf6 Qxf6 8. dxc3 Bc5 9. 0-0 0-0 10. Qh5 d6 {C48: Four Knights: 4 Bb5, replies other than 4...Bb4} 11. Qg5 {LiveBook: 9 Games} Qxg5 $146 12. Bxg5 Bf5 13. Bd3 Bd7 14. Rfe1 Rfe8 15. Kf1 h6 16. Bd2 Kf8 17. Rxe8+ Rxe8 18. Re1 {1/2-1/2 (39) Kritz,L (2610)
-Onischuk,A (2670) Lubbock 2008} 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Zhigalko, Sergei"]
[Black "Dubov, Daniil"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "4"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.21"]
[WhiteElo "2639"]
[BlackElo "2660"]
[PlyCount "139"]

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Nf3 e6 5. Be2 Nd7 6. 0-0 Bb4 {B12: Caro-Kann: Advance Variation} 7. c3 Ba5 8. Re1 Bc7 9. Nbd2 h6 10. Nf1 Ne7 (10... c5 11. Ng3 Bg6 12. b4 c4 13. a4 Ne7 14. Nh4 {1-0 (27) Anand,V (2779)-Mamedyarov,S (2768) Doha 2016} )11. Ng3 {
LiveBook: 4 Games} Bh7 12. Bd3 Bxd3 13. Qxd3 c5 $146 (13... Ng6 14. Nh5 {
1-0 (150) Bok,B (2598)-Dreev,A (2652) Doha 2016} )14. dxc5 ({White should play
} 14. Nh5 $14 )Nxc5 $11 15. Qb5+ Nd7 16. Nh5 a6 $1 (16... 0-0 $6 17. Bxh6 $1 (17. Qxb7 Ng6 $15 )a6 18. Qa4 gxh6 19. Qxd7 $1 $16 )17. Qxb7 Bb6 (17... 0-0 $11 {keeps the balance.} )18. Be3 $1 $16 ({Of course not} 18. Nxg7+ Kf8 19. Nxe6+ (19. Nh5 $2 Ra7 20. Qxa7 Bxa7 $19 )fxe6 $17 )0-0 19. Bxb6 Nxb6 20. Nd4 {White wants to play
Re3.} Nc4 21. b3 $36 { White is more active.} Nxe5 (21... Na5 $14 22. Qb4 Nac6 23. Nxc6 Nxc6 )22. Nxe6 $1 ({Much less strong is} 22. Rxe5 $6 Qd6 $14 )fxe6 23. Rxe5 Qd6 {[#]} 24. Rae1 $1 Qc5 25. R5e2 Ra7 26. b4 Qc7 27. Qxc7 Rxc7 28. Rxe6 Nf5 29. Nf4 Rxc3 30. Nxd5 Ra3 31. R6e2 Kh7 32. Rd2 Rb8 33. g3 Rb5 (33... Rb7 $142 34. Re5 Nd6 )34. h4 $18 a5 35. h5 Rb7 $2 (35... axb4 {was necessary.} 36. Re5 Nd6 )36. bxa5 Ra7 37. Re5 Nd6 {White should prevent ...Nc4.} 38. Nf4 Nf7 ({Don't go for} 38... Nc4 $2 {
[#]} 39. Re8 $3 Ne5 40. Rxe5 $18 )39. Rb5 R3xa5 40. Rxa5 Rxa5 {
Endgame KRN-KRN} 41. Kf1 Ng5 (41... Kg8 $142 42. Kg2 Ng5 )42. Re2 Kg8 43. Kg2 Kf7 44. Nd3 Kf6 45. f4 Ne6 (45... Nf7 $142 46. g4 Nd6 )46. Ne5 Ra3 47. Nc4 Rc3 48. Nd6 Ra3 49. Rd2 Nc5 50. Kh3 Ke6 51. Nb5 Rxg3+ $2 (51... Ra4 52. Re2+ Kf7 53. Nd6+ Kf6 )52. Kxg3 Ne4+ 53. Kg4 Nxd2 {KN-KN} 54. Nd4+ Kf6 55. a4 Nc4 56. Nc6 Ke6 57. a5 Kd6 58. Nd4 Nxa5 59. Nf5+ Ke6 60. Nxg7+ Kf6 61. Nf5 Nc6 62. Nxh6 Ne7 63. Kf3 Kg7 64. Ng4 Nf5 65. Ne3 (65. h6+ $142 Kg6 66. Ke4 Nd6+ 67. Ke5 Nf7+ 68. Ke6 Nd8+ 69. Kd7 Nb7 70. f5+ Kxf5 71. h7 Kxg4 72. h8=Q Nc5+ 73. Kd6 Ne4+ 74. Ke5 )Nh6 66. f5 { White mates.} Nf7 67. Ng4 Ng5+ 68. Kf4 Nh3+ 69. Ke5 Ng5 70. f6+ 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Jakovenko, Dmitry"]
[Black "Korobov, Anton"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "5"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.23"]
[WhiteElo "2718"]
[BlackElo "2695"]
[PlyCount "92"]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. Nf3 Nc6 7. Be3 Be7 8. Qd2 a6 9. a3 {C11: French: Classical System: 4 e5 and 4 Bg5 dxe4} 0-0 10. Be2 {LiveBook: 7 Games} (10. dxc5 Nxc5 11. Qf2 Nd7 12. Nd4 Nxd4 13. Bxd4 f6 14. exf6 Bxf6 15. Bxf6 Qxf6 16. g3 g5 {0-1 (31) Karjakin,S (2785)
-Adhiban,B (2653) Wijk aan Zee 2017} )b6 11. Nd1 $146 (11. 0-0 Bb7 12. Nd1 f6 13. exf6 Nxf6 14. Nf2 Ne4 15. Qc1 Bf6 16. dxc5 bxc5 {0-1 (36) Riff,J
(2510)-Weidemann,J (2274) Baden 2015} )f6 12. c3 a5 13. 0-0 Ba6 14. Bxa6 Rxa6 15. exf6 Nxf6 ({But not} 15... gxf6 $6 16. Qe2 Qc8 17. Bd2 $18 )16. Nf2 Bd6 17. Qe2 Qc8 18. Rae1 Ra7 19. dxc5 bxc5 {[#]} 20. b4 $1 axb4 21. axb4 Nd8 ({Wrong is} 21... Ne4 $2 22. Nxe4 dxe4 23. Ng5 $18 )22. bxc5 Bxc5 23. Bd4 Re7 24. g3 Nf7 25. Qd3 Nd6 26. Re2 Nfe4 27. Nd2 Nxf2 28. Rfxf2 Rc7 29. Re1 Bxd4 30. cxd4 Rc3 31. Qe2 Re8 32. Qe5 Qc6 33. Qh5 Nf5 $36 {
Black has some pressure.} 34. Nf3 {Strongly threatening Ng5.} g6 35. Qh3 Qb6 36. Kh1 Qb4 {White must now prevent ...Rxf3!} 37. Qf1 ({Don't capture} 37. Ng5 $2 h6 38. Nxe6 Re3 $19 )Nxd4 38. Nxd4 Qxd4 39. f5 gxf5 {[#]} (39... Re3 $1 $15 40. Rxe3 Qxe3 41. fxe6 Qxe6 )40. Rxf5 $1 $11 { The position
is equal.} Rc7 (40... exf5 41. Rxe8+ )41. Rfe5 Rf7 42. Qb5 Rff8 43. Qe2 Rf6 44. Rd1 Qa4 {[#]} 45. Rdxd5 $1 Ref8 (45... exd5 46. Rxe8+ )46. Rd1 Qxd1+ 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Rodshtein, Maxim"]
[Black "Inarkiev, Ernesto"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "5"]
[Annotator "TA"]
[Result "0-1"]
[Date "2017.04.23"]
[WhiteElo "2701"]
[BlackElo "2727"]
[PlyCount "94"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Bg5 h6 6. Bxf6 Qxf6 7. e3 0-0 8. Be2 {D38: Queen's Gambit
Declined: Ragozin Defence (4 Nf3 Bb4)} dxc4 9. 0-0 Qe7 10. Bxc4 c5 {LiveBook:
6 Games} 11. Qe2 Nc6 $146 (11... b6 12. Rfd1 Bb7 13. Rac1 Rd8 14. h3 Bxc3 15. Rxc3 Nd7 {1/2-1/2 (52) Epishin,V (2650)-Landa,K (2510) Mlada Boleslav 1994} )12. Rad1 Bxc3 13. bxc3 b6 14. Ne5 Bb7 15. f4 Rac8 (15... Nxe5 $5 {is interesting.} 16. dxe5 Rfd8 17. a4 Rxd1 18. Rxd1 Rd8 )16. Nxc6 Bxc6 17. f5 exf5 18. Rxf5 cxd4 (18... Kh8 $5 {looks sharper.} 19. Re5 )19. cxd4 Bd7 20. Rf4 Kh8 21. e4 f6 22. Ba6 Ba4 $36 { Black has
the initiative.} 23. Rdf1 Rc2 24. Qd3 {With the idea e5!} Rxa2 25. Qc4 Qa3 26. R4f3 {[#]} Bb3 $1 27. Rxb3 Qxa6 28. Qb4 (28. Qxa6 $17 Rxa6 29. Kf2 )Rc8 $19 29. Rc3 {[#]} (29. Re1 {keeps fighting.} )Rc2 ({Not} 29... Rxc3 30. Qxc3 b5 31. d5 $17 )(29... Qe2 $142 $1 {
} 30. Rg3 (30. Rxc8+ Kh7 31. Rh8+ Kxh8 32. Qf8+ Kh7 33. Qh8+ Kxh8 34. Rf2 Qxf2+ 35. Kh1 Qxg2# )Rd2 )30. Rxc8+ Qxc8 { Endgame KQR-KQR
} 31. Qa4 (31. h3 $142 )Kh7 32. h3 (32. Qb3 $142 )Re2 33. d5 Qc3 {
( -> ...Qg3)} 34. Kh1 Qd3 35. Qxa7 Qxe4 ({Resist} 35... Rxe4 36. Kg1 $19 )36. Rg1 Re3 ({Much less strong is} 36... Qxd5 37. Qxb6 h5 38. Qb1+ Kh6 39. Qc1+ g5 40. Qf1 $17 )37. Qd7 Rd3 38. d6 f5 {
} 39. Kh2 $2 (39. Rf1 {was the only defense.} )Qe5+ 40. Kh1 Rxd6 41. Qc7 Qc5 42. Qb7 Qc6 (42... Rd3 $142 {Hoping for ...b5.} 43. Rf1 b5 )43. Qf7 $2 (43. Qxc6 {only move.} Rxc6 44. Rb1 )Qd5 44. Qe7 Re6 45. Qf7 Re5 46. Qh5 Qe6 47. Kh2 Re2 0-1

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Anton Guijarro, David"]
[Black "Zhigalko, Sergei"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "5"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.23"]
[WhiteElo "2679"]
[BlackElo "2639"]
[PlyCount "90"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. a3 Bb7 5. Nc3 d5 6. Bf4 Bd6 {E12: Queen's Indian:
Unusual White 4th moves, 4 a3, 4 Nc3 Bb7 5 a3 and 4 Nc3 Bb7} 7. Bxd6 cxd6 8. e3 0-0 {LiveBook: 3 Games} 9. cxd5 Nxd5 10. Nxd5 Bxd5 11. Bd3 $146 Nd7 12. e4 Bb7 13. 0-0 e5 14. Re1 exd4 15. Nxd4 Qf6 16. Bc2 Rad8 17. Re3 Ne5 18. Qe2 Ng4 19. Qxg4 Qxd4 20. Rc3 Rfe8 21. Rd1 Qf6 22. Qf3 Qe7 23. Ba4 Rf8 $1 ({But not} 23... Bxe4 $6 24. Qe2 Bf5 25. Re3 $16 )24. Qe3 (24. Re3 $5 {is interesting.} Rc8 25. Qe2 Qe5 26. f3 Bc6 27. Bb3 )Qxe4 25. Qxe4 Bxe4 26. f3 Bf5 27. Rc7 a5 28. Rc6 Bd7 29. Rcxd6 Bxa4 30. Rxd8 Bxd1 31. Rxd1 $11 { Endgame KR-KR} g6 32. Rd6 Rb8 33. h4 {
The position is equal.} Kf8 34. Rd7 h5 35. Kh2 Rc8 36. Rb7 Rc6 37. Kg3 Kg7 38. b3 Rd6 39. Kf2 Rd2+ 40. Kg3 Rb2 41. Rxb6 a4 $1 42. b4 {[#] Threatens to win
with Ra6.} Ra2 43. Ra6 Rxa3 44. b5 Rb3 45. Rxa4 Rxb5 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Dubov, Daniil"]
[Black "Najer, Evgeniy"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "5"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.23"]
[WhiteElo "2660"]
[BlackElo "2679"]
[PlyCount "104"]

1. c4 e5 2. Nc3 d6 3. g3 Nc6 4. Nf3 {
} g5 {A27: English Opening: Three
Knights Variation} 5. d4 g4 6. d5 Nce7 (6... gxf3 $14 7. dxc6 bxc6 )7. Nd2 h5 $146 (7... f5 8. h3 Nf6 9. e4 Bg7 10. exf5 Bxf5 11. hxg4 Bxg4 12. Be2 {1/2-1/2
(36) Lautier,J (2645)-Kramnik,V (2685) Madrid 1993} )8. e4 Bh6 9. Bd3 Nf6 10. Nf1 c5 11. Ne3 Bd7 12. Bd2 Ng6 13. Qc2 Nh7 14. 0-0-0 Bxe3 15. Bxe3 Ng5 16. f4 gxf3 17. h4 Nh7 18. Rdf1 { White has strong compensation.} Bg4 19. Nb1 Qa5 20. a3 a6 21. Nd2 b5 22. Nxf3 0-0 (22... Rb8 $142 23. Nh2 Bd7 )23. Rf2 Rab8 24. Bd2 Qb6 25. Nh2 Bd7 26. Nf1 (26. Bh6 $18 )bxc4 $16 27. Bxc4 Ba4 28. Qc3 f5 29. Bg5 (29. Rxf5 $6 Rxf5 30. exf5 Ne7 $11 )(29. exf5 $16 Ne7 30. g4 hxg4 31. Ng3 )f4 ({Better is} 29... fxe4 $14 30. Rxf8+ Ngxf8 )30. Rhh2 (30. Bh6 $18 )Nxg5 $14 31. hxg5 Bb5 $1 32. gxf4 ({White should play} 32. Qf3 $1 $14 Kg7 33. Qxh5 )Bxc4 $11 (32... exf4 $6 33. Bxb5 (33. Rxh5 Bxc4 34. Qxc4 Qa5 $14 )Qxb5 34. Rxh5 $16 )(32... Rxf4 $6 33. Qh3 Rxf2 34. Rxf2 $14 (34. Qe6+ Kh8 35. Rxf2 Nf4 36. Qf6+ Kg8 37. Rxf4 exf4 38. Qg6+ Kh8 $14 ))33. Qxc4 {[#] aiming for f5.} Nxf4 34. Rf3 Qb5 35. Qxb5 axb5 36. Kd2 Kg7 37. Ne3 {The position is equal.} Kg6 38. Rg3 $1 Rb7 39. Nf5 Rxf5 $1 40. exf5+ Kxf5 { Endgame KRR-KRN} 41. g6 $1 Rg7 42. b3 Ke4 (42... Nxd5 $6 43. Rxh5+ Kf6 44. Rh7 $16 )43. a4 bxa4 (43... Rxg6 $2 44. Rxg6 Nxg6 45. axb5 $18 )44. bxa4 {a5 is the strong threat.} Kxd5 ({Much worse is} 44... Rxg6 $6 45. Rxg6 Nxg6 46. Rxh5 (46. a5 Kxd5 47. a6 Kc6 $16 )Kxd5 47. a5 $16 )45. a5 Kc6 $1 (45... Rxg6 $6 46. Rxg6 Nxg6 47. Rxh5 $16 )46. a6 {[#] Hoping
for Ra3.} Kb6 ({Don't take} 46... Nxg6 $2 47. Rxh5 Ra7 48. Rxg6 $18 )({Reject} 46... Rxg6 $6 47. Rxg6 Nxg6 48. Rxh5 $16 )47. Rb3+ Ka7 48. Rb7+ Rxb7 49. axb7 Nxg6 {White must now prevent ...Nf4.} 50. Rxh5 Nf4 51. Rh6 d5 52. Rc6 Kxb7 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Sutovsky, Emil"]
[Black "Bologan, Victor"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "5"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.23"]
[WhiteElo "2650"]
[BlackElo "2640"]
[PlyCount "93"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. 0-0 Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 Bb7 10. d4 Nd7 {C92: Closed Ruy
Lopez: 9...Be6, Karpov and Flohr-Zaitsev Variations} 11. a4 Na5 12. Bc2 c5 13. d5 c4 {LiveBook: 4 Games} (13... b4 14. b3 bxc3 15. Nxc3 Rb8 16. Bd2 Bc8 17. Nb1 g6 18. Bh6 Re8 19. Na3 Rb4 20. Bd2 {1/2-1/2 (48) Shankland,S (2666)-Xiong,
J (2674) Saint Louis 2017} )14. Be3 Qb8 15. Nbd2 (15. Na3 $16 )Bc8 $146 (15... Nc5 16. Ra3 Rc8 17. Qe2 Bd8 18. Rea1 Bb6 19. Nh2 Qc7 20. Kh1 {1-0 (53)
Pikula,D (2489)-Abramovic,B (2469) Pozarevac 2013} )16. axb5 axb5 17. Ra3 Nb7 18. Qa1 Rxa3 19. bxa3 f5 20. exf5 Nf6 (20... Nbc5 $16 )21. a4 $1 $18 Nxd5 22. axb5 Nxe3 23. Rxe3 (23. fxe3 Nc5 $14 )Nc5 24. Qb1 (24. Nxc4 Qxb5 25. Ncd2 Bb7 $11 )Bd7 25. b6 (25. Nxc4 Qxb5 26. Qa2 Kh8 $14 )Qb7 26. Nxc4 Qd5 {[#]} 27. Ncxe5 $1 dxe5 28. Rxe5 Qd6 {[#]} 29. f6 $1 (29. b7 Rb8 $11 )Bxf6 (29... Qxf6 30. Bxh7+ )30. Bxh7+ Kh8 31. Rh5 Be8 32. Bg6+ Kg8 33. Bh7+ $2 (33. Bxe8 $18 Rxe8 34. b7 )Kh8 $14 34. Bg6+ $2 $40 { White mounts an attack.} (34. Qf5 $1 $14 Bxh5 35. Qxh5 )Kg8 $18 35. Bxe8 Rxe8 36. b7 Rb8 {[#]} 37. Qg6 $2 (37. Qa2+ Ne6 $16 )(37. Ng5 $1 $18 {White threatens Rh8+! and mate.} Kf8 38. Rh8+ Ke7 39. Rxb8 Qxb8 40. Qb6 Bxg5 41. Qxc5+ Kf6 42. Qd4+ Ke6 43. Qxg7 )Ne6 (37... Qd1+ $5 38. Kh2 $8 Qd6+ 39. g3 Ne6 $16 )38. Qe4 (38. Qh7+ $1 $14 Kf7 39. Qe4 )Qb6 {[#]} (38... Qd1+ $11 {remains equal.} 39. Kh2 Qd6+ 40. g3 Qb6 )39. c4 $1 $16 { c5 is the strong threat.} Nc7 $2 (39... Rxb7 $2 40. Rb5 $18 )(39... Qa6 $16 {is tougher.} )40. Ng5 $18 Bxg5 41. Qh7+ ({Worse is} 41. Rxg5 Rxb7 42. Qe7 (42. c5 Qb1+ 43. Qxb1 Rxb1+ 44. Kh2 Rc1 $17 )Ne6 43. Qe8+ Nf8 $11 )Kf7 42. Rxg5 Ne8 43. Qf5+ Kg8 (43... Nf6 $142 44. Qg6+ Ke6 )44. Qd5+ Kf8 45. Rh5 {Threatens to win with Rh8+.} Qb1+ 46. Kh2 Qxb7 47. Qe6 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Inarkiev, Ernesto"]
[Black "Dubov, Daniil"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "6"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.24"]
[WhiteElo "2727"]
[BlackElo "2660"]
[PlyCount "54"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. 0-0 Be7 6. d3 b5 7. Bb3 d6 8. a3 {C84: Closed Ruy
Lopez: Unusual White 6th moves} Bg4 (8... 0-0 9. Nc3 Na5 10. Ba2 Be6 11. b4 Bxa2 12. Rxa2 Nc6 13. Bg5 Nd7 14. Be3 Nf6 15. Bg5 Nd7 16. Be3 Nf6 17. Qb1 {
1/2-1/2 (51) Vachier Lagrave,M (2796)-Mamedyarov,S (2766) Sharjah 2017} )9. c3 {LiveBook: 8 Games} Na5 10. Bc2 {White is slightly better.} c5 11. h3 Bd7 $146 (11... Bh5 12. Nbd2 Nc6 13. Re1 0-0 14. Nf1 Ne8 15. g4 Bg6 {1-0 (56) Rocha,V
(2100)-Albuquerque,R (1937) Natal 2015} )12. Nbd2 0-0 13. Re1 Nc6 14. Nf1 Be6 15. Ng5 Bc8 16. f4 exf4 17. Bxf4 Nd7 18. Nf3 Nde5 19. Bb3 ({White should try} 19. N1d2 $14 )Nxf3+ {The position is equal.} 20. Qxf3 Be6 21. Bd5 Rc8 22. Ne3 Ne5 23. Bxe5 dxe5 24. a4 Bg5 25. Ng4 Qd6 26. axb5 axb5 27. Bxe6 fxe6 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Najer, Evgeniy"]
[Black "Anton Guijarro, David"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "6"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.24"]
[WhiteElo "2679"]
[BlackElo "2679"]
[PlyCount "80"]

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Nf3 e6 5. Be2 c5 6. 0-0 Nc6 7. c3 a6 {B12: Caro-Kann: Advance Variation} (7... Bg6 8. a3 cxd4 9. cxd4 Nge7 10. b4 Nc8 11. Bg5 Be7 12. Bxe7 Qxe7 13. Nbd2 Nb6 14. Rc1 0-0 15. Qb3 a5 16. bxa5 Nc4 17. Nxc4 dxc4 18. Qxc4 Rxa5 19. a4 {
1/2-1/2 (19) Dominguez Perez,L (2739)-Mamedyarov,S (2768) Doha 2016} )8. Be3 {
LiveBook: 3 Games} c4 9. Nbd2 $146 (9. b3 b5 10. a4 Be7 11. Na3 Rb8 12. axb5 axb5 13. Nxb5 Rxb5 14. bxc4 Ra5 15. Qb3 {0-1 (51) Predke,A (2540)-Rozum,I
(2581) Samara 2016} )h6 {White has an edge.} 10. g3 Nge7 11. Nh4 Bh7 12. Bg4 b5 13. f4 Qd7 14. b4 Bd3 15. Be2 Bxe2 16. Qxe2 a5 17. a3 $1 Nc8 18. Ndf3 Be7 19. Ng2 Nb6 20. Bd2 g6 21. Ne3 Ra6 22. g4 h5 23. g5 Qa7 {Strongly
threatening ...axb4.} 24. Nc2 axb4 25. axb4 Na4 26. Rfb1 Kd7 27. Kf1 Qb7 28. Qe1 Rha8 29. Qc1 R8a7 30. Kg2 Qa8 31. Kf1 Bd8 32. Kg2 Bb6 33. Kf1 h4 (33... Ne7 $15 )34. h3 {White is slightly better.} Ne7 35. Ne3 ({And not} 35. Nxh4 Qh8 36. Qe1 Nf5 37. Nxf5 Qxh3+ 38. Kg1 Qxf5 $17 )Bc7 36. Ne1 Qh8 37. N1c2 Qh5 {
[#] And now ...Qf3+ would win.} 38. Qd1 Qxd1+ 39. Nxd1 Nf5 40. Be1 Ra8 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Sutovsky, Emil"]
[Black "Rodshtein, Maxim"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "6"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.24"]
[WhiteElo "2650"]
[BlackElo "2701"]
[PlyCount "71"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 a6 5. Ba4 d6 6. d4 Bd7 7. dxe5 Nxe5 {C76: Ruy Lopez:
Deferred Steinitz: 5 c3 Bd7 6 d4 g6} 8. Nxe5 dxe5 {LiveBook: 7 Games} 9. Be3 $146 (9. Bb3 Nf6 10. Be3 Bc6 11. f3 Qxd1+ 12. Kxd1 Nd7 13. Nd2 Bc5 14. Nc4 Bxe3 15. Nxe3 {1/2-1/2 (31) Lu,S (2615)-Demchenko,A (2592) Olongapo City 2015} )Nf6 {The position is equal.} 10. Nd2 b5 11. Bb3 Bd6 12. Qf3 h6 13. a4 Rb8 14. axb5 axb5 15. 0-0 Qe7 16. h3 Kf8 17. Bc2 Kg7 18. b4 Nh7 (18... c5 $11 )19. Qe2 c5 ({Black should try} 19... Nf6 $14 )20. Nb3 cxb4 21. Rfd1 $1 $36 { Threatens to win with Qd2. White is in control.} (21. cxb4 $6 Bxb4 22. f4 Be6 $11 )Rhd8 {[#]} 22. Ra7 $1 { White has strong
compensation.} (22. Qd2 $6 Be6 $14 )Qf6 23. Ra6 Bc8 {[#]} 24. Rc6 $1 {
Black must now prevent Bc5.} (24. Rb6 $6 Rxb6 25. Bxb6 Rd7 $14 )Bb7 25. Rb6 Qe7 26. Na5 (26. Rxb5 Ba6 27. c4 (27. Bxh6+ Kxh6 28. Qd2+ Ng5 29. Rxb8 bxc3 $17 )Bxb5 28. cxb5 Ra8 $17 )(26. Qxb5 $16 {Strongly threatening Nc5.} Nf6 27. Bc5 (27. cxb4 Bxe4 28. Bxe4 Nxe4 $11 )Bxc5 28. Nxc5 Rxd1+ 29. Bxd1 bxc3 30. Bc2 (30. Nxb7 Nd7 31. Ra6 Nc5 32. Qxc5 Qxc5 33. Nxc5 Rb1 $18 )(30. Rxb7 Rxb7 31. Nxb7 Nxe4 $18 ))Qc7 $2 (26... bxc3 $11 {
and Black has nothing to worry.} 27. Qxb5 (27. Nxb7 Rxb7 28. Qxb5 Rxb6 29. Qxb6 Bc7 $15 )Ba8 )27. Qxb5 ({Not} 27. Rxb7 Rxb7 28. Nxb7 Qxb7 $14 )Ba8 28. Rdxd6 Qxd6 29. Rxd6 Rxb5 30. Rxd8 Rxa5 31. cxb4 Ra2 32. Bb3 Ra1+ 33. Kh2 Bc6 (33... Bxe4 $142 34. Rd7 Ng5 35. Bxg5 hxg5 36. Rxf7+ Kh6 )34. Bc5 Nf6 $2 (34... Ra8 35. Rxa8 Bxa8 )35. Bf8+ $18 Kh7 36. Rd6 ({Less strong is} 36. Bxf7 Nxe4 37. f3 Ng5 $18 )1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Bologan, Victor"]
[Black "Korobov, Anton"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "6"]
[Annotator "TA"]
[Result "0-1"]
[Date "2017.04.24"]
[WhiteElo "2640"]
[BlackElo "2695"]
[PlyCount "88"]

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e5 4. 0-0 {B30: Sicilian: 2...
Nc6 3 Bb5, lines without ...g6} Bd6 5. c3 a6 (5... Nge7 6. d4 cxd4 7. cxd4 exd4 8. Nxd4 a6 9. Be2 0-0 10. Be3 Be5 11. Nc3 d5 12. exd5 Nxd5 13. Nxd5 Nxd4 14. Bxd4 Qxd5 {1/2-1/2 (35) Bartel,M (2619)-Jobava,B (2702) Legnica 2013} )6. Ba4 {
White is slightly better.} b5 7. Bc2 Nge7 $146 (7... Qc7 8. a4 Rb8 9. Qe2 b4 10. d4 cxd4 11. cxd4 Nxd4 12. Nxd4 exd4 {1-0 (45) Belenkaya,D (2340)
-Kostitsina,L (2047) Satka 2014} )8. a4 Rb8 9. axb5 axb5 10. d4 cxd4 11. cxd4 Nxd4 12. Nxd4 exd4 13. Nd2 0-0 14. e5 Bxe5 {[#]} 15. Bxh7+ $1 Kxh7 16. Qh5+ Kg8 17. Qxe5 Rb6 18. Ra3 Rg6 19. Qxb5 Qc7 20. Nf3 Bb7 {[#]} 21. Bf4 $1 Qxf4 22. Qxb7 Nc6 23. g3 Qg4 24. Re1 Rf6 25. Qb3 Re6 26. Rea1 Rb8 $36 { Black fights for an advantage.} 27. Qd5 Rf6 28. Kg2 Rxb2 29. Ra8+ Kh7 {Strongly threatening ...Nb4.} 30. h3 Qf5 $1 31. Qxf5+ Rxf5 32. Re1 d3 33. Ra3 Nb4 {...Nc2 is the
strong threat.} 34. Rd1 {[#]} Rc5 $1 35. Ne1 {[#]} Rcc2 $1 36. Nxc2 $4 (36. Nxd3 $17 Nxd3 37. Raxd3 Rxf2+ 38. Kg1 )dxc2 $17 { Endgame KRR-KRN} 37. Rf1 d5 {
} ({Less strong is} 37... Na2 38. Rxa2 Rxa2 39. Kf3 $17 )38. Raa1 Rb3 39. Rfc1 d4 {Black is clearly winning.} 40. Kf1 {intending Ke2.} d3 41. Ke1 Nc6 {
Threatens to win with ...Ne5.} 42. Kd2 Ne5 43. Ke3 (43. Rxc2 $142 dxc2 44. Kxc2 )Nc4+ $19 44. Kd4 Na3 0-1

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Zhigalko, Sergei"]
[Black "Jakovenko, Dmitry"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "6"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.24"]
[WhiteElo "2639"]
[BlackElo "2718"]
[PlyCount "87"]

1. e4 {
} e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. Bxc6 dxc6 6. Nbd2 {C65: Ruy
Lopez: Berlin Defence (3...Nf6), unusual lines and 4 0-0 Bc5} 0-0 (6... Be6 7. 0-0 Bd6 8. d4 Nd7 9. dxe5 Nxe5 10. Nxe5 Bxe5 11. f4 Bd4+ 12. Kh1 f5 13. Qe2 0-0 {0-1 (65) Robson,R (2668)-Nakamura,H (2793) Saint Louis 2017} )7. Nc4 Nd7 8. Qe2 Re8 9. Bd2 b5 10. Ne3 Nb6 11. b3 $146 (11. 0-0-0 a5 12. Kb1 b4 13. g4 Na4 {
0-1 (48) Bruzon Batista,L (2623)-L'Ami,E (2611) Baku 2016} )Be6 12. 0-0 f6 13. a4 a6 14. Rfd1 Bf8 15. Ba5 Bf7 16. h3 Qc8 17. Nf5 Nd7 18. Bd2 Nc5 19. Be3 (19. Bb4 $142 )Ne6 $11 20. Ra2 c5 21. axb5 axb5 22. c4 Qd7 23. Ng3 Red8 24. Qc2 Qc6 25. Rda1 Rxa2 26. Rxa2 Qd7 27. Qd1 Rb8 28. Kh2 Nd8 29. Ra1 Nc6 30. Ne1 Nb4 31. Qd2 Nc6 (31... Rd8 $15 )32. Ne2 ({White should try} 32. Qd1 $1 $11 )Nd4 $15 33. Qd1 Bh5 34. f3 f5 35. exf5 {The position is equal.} Nxf5 ({Much worse is} 35... Qxf5 $6 36. g4 Qf7 37. gxh5 $16 )36. Bf2 Bg6 37. Nc3 bxc4 38. bxc4 Nd4 39. Ra2 Nc6 (39... Bd6 $5 {creates asymmetry.} 40. Ne4 Qf7 41. Bg3 Nf5 42. Bf2 Nd4 )40. Ne4 Bxe4 41. fxe4 Bd6 42. Nc2 Nb4 43. Rb2 Bf8 44. Ne1 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Jakovenko, Dmitry"]
[Black "Najer, Evgeniy"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "7"]
[Annotator "TA"]
[Result "0-1"]
[Date "2017.04.25"]
[WhiteElo "2718"]
[BlackElo "2679"]
[PlyCount "46"]

1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 Nf6 4. g3 g6 5. d4 exd4 6. Nxd4 Bg7 {LiveBook: 88 Games. A29:
English Opening: Four Knights Variation with 4 g3} 7. Bf4 0-0 8. Nxc6 bxc6 {
The position is equal.} 9. Bg2 Rb8 10. Qc2 $146 (10. Qd2 d5 11. Rd1 Be6 12. cxd5 cxd5 13. Be3 a5 14. 0-0 {1/2-1/2 (35) Aronian,L (2784)-Anand,V (2803)
Berlin 2015} )d5 11. Rd1 Bf5 12. Qc1 d4 13. 0-0 Nh5 14. e4 {[#]} (14. Bg5 $11 f6 15. Be3 )Bg4 $1 $36 {
White is under strong pressure.} 15. f3 Nxf4 16. Qxf4 {[#]} Be6 $1 17. Rf2 (17. Qc1 $17 )Bxc4 18. Bf1 $2 (18. e5 $17 {is a better
defense.} )Bxf1 $19 {Black has a decisive advantage.} 19. Kxf1 Qc8 20. Nb1 Qa6+ 21. Kg2 Qxa2 22. Qc1 Rb4 23. Rd3 Qa6 0-1

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Rodshtein, Maxim"]
[Black "Bologan, Victor"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "7"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.25"]
[WhiteElo "2701"]
[BlackElo "2640"]
[PlyCount "77"]

1. d4 d6 2. Nf3 Nf6 3. c4 g6 4. Nc3 Bf5 5. h3 Ne4 {E61: King's
Indian: Early deviations for White, including Smyslov System} 6. Qb3 {aiming
for g4.} Nxc3 7. bxc3 Qc8 {The position is equal.} (7... b6 8. Nd2 Bg7 9. g4 Bd7 10. Bg2 Bc6 11. e4 e5 12. d5 Bd7 13. c5 dxc5 {0-1 (54) Rakhmanov,A (2662)
-Morozevich,A (2683) Sochi 2016} )8. Nd2 ({Much weaker is} 8. e4 Bxe4 9. Ng5 Bc6 $15 )Bg7 $146 (8... Nc6 9. e4 Bd7 10. Bd3 e5 11. d5 Nd8 12. 0-0 Bh6 13. Nf3 Bxc1 14. Raxc1 {0-1 (44) Bedic,S (1921)-Srebrnic,M (2381) Otocec 2016} )9. g4 Bd7 10. Bg2 Nc6 11. Rb1 Rb8 12. Qc2 0-0 13. Qd3 e5 14. d5 Nd8 15. g5 b6 16. h4 Nb7 17. Nb3 Nc5 18. Nxc5 bxc5 19. Rxb8 Qxb8 20. Be4 Qb6 ({
Reject} 20... f5 $6 21. gxf6 Rxf6 22. h5 $14 )21. h5 Qa6 22. a3 Qa4 23. Kf1 Bc8 24. Kg2 Re8 25. Rh4 Ba6 (25... Re7 $15 )26. hxg6 $11 hxg6 27. Bxg6 fxg6 28. Qxg6 {Hoping for Qh7+.} Re7 29. Qh7+ Kf8 30. g6 Bxc4 31. Kh2 Qb3 $2 { [#]} (31... Qd1 $1 $11 {and Black has nothing to worry.} 32. Bg5 Bxd5 33. Bxe7+ Ke8 )32. Qh5 $1 $18 Qb1 $2 ({And not} 32... Qxc3 33. Qf5+ Bf6 34. Rh8+ Kg7 35. Bh6+ Kxh8 36. Qxf6+ Kg8 37. Qf8# )(32... Ke8 )33. Rxc4 Qxc1 34. Qf5+ Kg8 {[#]} 35. Qc8+ $1 Bf8 36. Rh4 Kg7 37. Qf5 {White wants to
mate with e3.} Qd2 38. Rh7+ Kg8 {[#] Threatens to win with ...Qf4+.} 39. Rh8+ $1 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Korobov, Anton"]
[Black "Zhigalko, Sergei"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "7"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.25"]
[WhiteElo "2695"]
[BlackElo "2639"]
[PlyCount "133"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Ba6 5. b3 Bb4+ 6. Bd2 Be7 7. Bg2 c6 8. Bc3 d5 9. Nbd2 Nbd7 10. Qc2 {E15: Queen's Indian: 4 g3 sidelines, 4
g3 Ba6 and 4 g3 Bb7 early deviations} c5 11. dxc5 bxc5 12. e3 0-0 13. 0-0 {
LiveBook: 8 Games} Qb6 14. Rac1 $146 (14. Rfd1 Rac8 15. Rac1 Rfd8 16. Bb2 h6 17. cxd5 exd5 {1-0 (75) Leko,P (2737)-Karjakin,S (2776) Beijing 2013} )Bb7 15. Rfe1 a5 16. cxd5 Nxd5 17. Nc4 Qc7 18. Bb2 $40 { White
attacks.} a4 19. bxa4 Nb4 20. Qb3 Rfb8 21. a3 Nd5 22. Qc2 N5b6 23. Nxb6 Qxb6 24. Bc3 Nf6 (24... Qc7 $14 )25. a5 $16 Qa6 26. Bxf6 (26. Bf1 $1 $16 Qa7 27. Ne5 (27. Ng5 h6 28. Bxf6 Bxf6 29. Qh7+ Kf8 $14 ))Bxf6 (26... gxf6 $11 27. Red1 Qxa5 )27. Qxc5 $14 g6 28. Rb1 Rc8 ({Don't go for} 28... Qxa5 $2 29. Qxa5 Rxa5 30. Nd4 $18 )29. Qb5 Bd5 30. Nd2 Bxg2 31. Kxg2 Qxa5 32. Qxa5 Rxa5 33. Ne4 Be7 34. Rb7 Bxa3 35. Rd1 $1 Kg7 36. Rdd7 Rf8 $1 37. Nd2 {
Threatens to win with Nc4.} Rd5 38. Rxd5 exd5 $16 { Endgame KRB-KRN} 39. Rd7 h5 40. Nf3 Re8 41. Rxd5 Re7 42. Ne1 Rc7 43. h3 Be7 44. Nd3 Ra7 45. f4 {
} Rc7 46. Kf3 Ra7 47. e4 Rb7 48. f5 Ra7 49. h4 Ba3 50. Nf4 {Hoping for fxg6.} Bc1 51. Nd3 ({Better is} 51. Rd6 $1 $16 )Bh6 (51... Ba3 $1 $11 {keeps the balance.} )52. fxg6 fxg6 {[#]} 53. e5 $1 g5 $2 {[#]
} (53... Kf7 $16 54. Rb5 Ra4 55. Rb7+ Ke8 )54. hxg5 $1 $18 Bxg5 55. Nf4 Ra3+ 56. Ke4 Bxf4 $2 (56... Kh7 57. Rd7+ Kh6 58. Rd6+ Kh7 59. Nxh5 Bc1 )57. gxf4 {
KR-KR} h4 58. Rd7+ Kh6 59. Kf5 h3 60. Rd2 Kh5 61. e6 {White mates.} Re3 62. Rd8 Kh4 63. Kf6 Kg4 64. f5 h2 65. Rg8+ Kf3 66. Rh8 Kg2 67. e7 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Anton Guijarro, David"]
[Black "Inarkiev, Ernesto"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "7"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.25"]
[WhiteElo "2679"]
[BlackElo "2727"]
[PlyCount "104"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Bg5 h6 6. Bxf6 Qxf6 7. e3 0-0 8. Qb3 c5 9. cxd5 exd5 10. dxc5 Bxc3+ 11. Qxc3 Qxc3+ 12. bxc3 Nd7 {D38: Queen's Gambit
Declined: Ragozin Defence (4 Nf3 Bb4)} (12... Be6 13. Nd4 Rc8 14. Kd2 Nd7 15. c6 bxc6 16. Rb1 Nf6 17. f3 Rc7 18. Ba6 Bc8 19. Bd3 c5 20. Ne2 {1/2-1/2 (62)
Wang,Y (2697)-Vitiugov,N (2703) St Petersburg 2012} )13. Rd1 {LiveBook: 22
Games} Nf6 14. Nd4 Bd7 15. f3 Rfc8 16. Nb3 $146 (16. Rb1 Rab8 17. Rb3 Rxc5 18. Ra3 a6 19. Bd3 Ne8 20. Kd2 Nd6 21. Rb1 Rd8 22. Rb6 Bc8 {1/2-1/2 (22) Hribersek,
J (2332)-Pligin,S (2000) ICCF email 2006} )b6 17. Ba6 Rc7 18. c4 dxc4 19. Bxc4 b5 20. Be2 a6 21. Kf2 Be6 22. Rd6 Bxb3 23. axb3 {Black must now prevent
b4.} Rxc5 24. Rhd1 Kf8 25. e4 Ke7 26. Rb6 Rc7 {[#]} (26... Ne8 $14 )27. Ra1 $1 $16 Rca7 28. Rc6 Ne8 29. f4 Nc7 30. Rac1 Ne6 31. Ke3 Rd8 32. Rc8 Rxc8 33. Rxc8 $11 { Endgame KRB-KRN} Kd7 34. Rg8 g5 {[#]} (34... g6 $14 )35. f5 $1 $16 Nf4 36. Bf1 {g3 is the strong threat.} Rc7 37. g3 Rc1 $1 38. gxf4 Rxf1 39. fxg5 hxg5 40. Rxg5 $14 {KR-KR} Ke7 ({Better is} 40... Rb1 $11 )41. Kd4 a5 42. Rg2 Kf6 43. Kc5 Rf3 {The position is equal.} 44. Rb2 (44. Ra2 $5 {looks sharper.} Ke5 45. Kxb5 Rxb3+ 46. Kc6 Kxe4 47. Rxa5 Rf3 48. Kd6 )b4 45. Kb5 Re3 46. Kxa5 Rxe4 47. Rf2 Rh4 48. Kb5 Ke5 49. f6 Ke6 50. Ka4 Ke5 51. Kb5 Ke6 52. Ka4 Ke5 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Dubov, Daniil"]
[Black "Sutovsky, Emil"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "7"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.25"]
[WhiteElo "2660"]
[BlackElo "2650"]
[PlyCount "52"]

1. c4 c6 2. Nf3 d5 3. e3 Nf6 4. Nc3 g6 5. d4 Bg7 6. Bd3 0-0 7. 0-0 Bg4 8. h3 Bxf3 9. Qxf3 dxc4 10. Bxc4 Nbd7 11. Rd1 e5 12. d5 e4 13. Nxe4 Nxe4 14. Qxe4 Nb6 $1 15. Qc2 {And now dxc6 would win. D94: Grünfeld: 4 Nf3 Bg7
5 e3} (15. Rb1 $5 {seems wilder.} Re8 16. Qc2 cxd5 17. Bb5 Re6 18. Bd2 )Nxc4 16. Qxc4 cxd5 17. Rxd5 {White has an edge.} Qb6 18. Qd3 Rad8 19. e4 Bd4 {
[#]} 20. Qf3 $146 (20. Be3 Bxe3 21. fxe3 Rxd5 22. exd5 Re8 23. Re1 Qxb2 24. Re2 Qa1+ 25. Kf2 Qf6+ 26. Kg1 Qa1+ 27. Kf2 Qf6+ 28. Kg1 Qa1+ 29. Kf2 Qf6+ {1/2-1/2
(29) Ma,Q (2613)-Ni,H (2654) China 2014} )Rc8 ({Don't capture} 20... Bxb2 $2 21. Rb1 Bxc1 22. Rxb6 axb6 23. Qd3 $18 )21. a4 Rc2 22. a5 $1 Qb4 23. Bh6 Qxb2 ({But not} 23... Bxf2+ $2 24. Kh1 Bh4 25. Rf1 $18 )24. Rf1 Bg7 25. Be3 b6 26. axb6 axb6 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Inarkiev, Ernesto"]
[Black "Jakovenko, Dmitry"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "8"]
[Annotator "TA"]
[Result "0-1"]
[Date "2017.04.26"]
[WhiteElo "2727"]
[BlackElo "2718"]
[PlyCount "110"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 0-0 7. 0-0 c6 8. Qc2 Nbd7 9. b3 b6 10. Rd1 a5 {E11:
Bogo-Indian} 11. Bc3 Bb7 12. Nbd2 Qc7 {LiveBook: 8 Games. The position is
equal.} 13. Rac1 c5 {[#]} 14. Bb2 $146 (14. cxd5 Nxd5 15. Bb2 a4 16. Qb1 axb3 17. axb3 Nb4 18. dxc5 bxc5 {1/2-1/2 (40) Sasikiran,K (2639)-Kuzubov,Y (2635)
Benasque 2016} )dxc4 15. Nxc4 b5 16. Nce5 Nxe5 17. Nxe5 {Threatens to
win with Bxb7.} Bxg2 18. Kxg2 Qb7+ 19. e4 Rfc8 (19... Qxe4+ $6 20. Qxe4 Nxe4 21. dxc5 $16 (21. f3 Nf6 $11 ))20. f3 cxd4 21. Qf2 a4 22. Bxd4 h6 23. Nd3 Nxe4 24. Rxc8+ Rxc8 25. fxe4 Qxe4+ 26. Kf1 $2 (26. Kg1 $11 )Rd8 $1 $19 27. Ne5 Bf6 28. Qf4 (28. Nf3 {was
necessary.} e5 29. Re1 Qd3+ 30. Qe2 Qxe2+ 31. Kxe2 exd4 32. Kd3 )Qh1+ 29. Ke2 Qxh2+ 30. Ke1 Qh1+ { Black has strong compensation.} 31. Ke2 Qg2+ 32. Ke1 Rd5 33. Rd2 Qh1+ $1 (33... Bxe5 34. Bxe5 Qh1+ 35. Kf2 $17 )34. Kf2 Qc1 $2 (34... Qh2+ $19 35. Ke1 Qh1+ 36. Kf2 Qb1 )35. Ke2 $1 $15 (35. Nf3 $2 Rf5 36. Qb8+ Kh7 $19 )Qh1 {aiming for ...Bxe5.} 36. Nf3 (36. Kf2 $11 {
remains equal.} )Bxd4 $1 $17 37. Rxd4 Qg2+ $1 38. Ke3 Rf5 (38... Qxa2 $17 39. Rxd5 exd5 40. Qb8+ Kh7 41. Qxb5 Qxb3+ 42. Qxb3 axb3 )39. Qg4 (39. Rd2 $11 {
keeps the balance.} Rxf4 40. Rxg2 )Qxa2 (39... h5 $1 $17 40. Qe4 Qxg3 41. Rd8+ Kh7 )40. bxa4 $11 bxa4 41. Rd8+ (41. Rxa4 $11 Qb3+ 42. Ke2 )Kh7 $17 {Strongly threatening ...a3.} 42. Qe4 g6 $36 {
Black is pushing.} 43. Qd4 $2 {[#]} (43. Rb8 $1 $15 Qa1 44. g4 )e5 $1 {
} ({Don't play} 43... Qb3+ 44. Qd3 $19 )(43... Qa3+ $1 $19 {and
Black stays clearly on top.} 44. Qd3 Qc1+ 45. Ke2 a3 )44. Qe4 $2 (44. Qd5 $17 Qa1 45. Rc8 )(44. Nxe5 Qf2+ )Qb3+ $19 45. Ke2 Qb5+ 46. Kd1 a3 {And now ...a2 would win.} ({Much less strong is} 46... Qb3+ 47. Ke2 Qb5+ 48. Kd1 Qb3+ 49. Ke2 $19 )47. Qa8 Qb1+ 48. Ke2 Qb2+ 49. Rd2 $2 (49. Nd2 e4 50. g4 )Qb5+ 50. Kf2 Qb4 {( -> ...Qxd2+)} 51. Re2 {[#]} a2 $1 52. Kg2 {[#]} (52. Qxa2 e4 )e4 $1 ({Stronger
than} 52... Rxf3 53. Qxf3 a1=Q 54. Qxf7+ Kh8 55. Qf6+ Kh7 56. Qf7+ Kh8 57. Qf6+ Kh7 58. Qf7+ $11 )53. Nh4 (53. Qxe4 Qxe4 )Ra5 {Black mates.} 54. Qe8 a1=Q 55. Rf2 Ra7 0-1

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Rodshtein, Maxim"]
[Black "Dubov, Daniil"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "8"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.26"]
[WhiteElo "2701"]
[BlackElo "2660"]
[PlyCount "123"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 {E11: Bogo-Indian} Nbd7 (6... 0-0 7. 0-0 Nbd7 8. Qc2 Ne4 9. Bf4 c6 10. Nc3 g5 11. Bc1 f5 12. b3 b6 13. Bb2 Bb7 14. Rad1 Qe8 15. Nd2 Nd6 16. Ba3 Rc8 17. Rfe1 Nf7 18. Qb2 {1/2-1/2 (30) So,
W (2822)-Nakamura,H (2793) Saint Louis 2017} )7. Qc2 c6 8. 0-0 b6 9. Rc1 0-0 {
LiveBook: 5 Games} 10. Na3 $146 (10. Bf4 Bb7 11. cxd5 Nxd5 12. Nc3 Nxf4 13. gxf4 c5 14. dxc5 Nxc5 15. b4 Nd7 16. Rd1 Qc7 {1/2-1/2 (90) Kuzubov,Y (2629)
-Ganguly,S (2672) Monzon 2016} )Bxa3 11. bxa3 Ba6 12. cxd5 cxd5 13. Bb4 Re8 $1 14. e3 Rc8 15. Qa4 Bc4 16. Nd2 b5 (16... a5 $6 17. Nxc4 dxc4 18. Bd6 $16 )17. Qxa7 Ra8 18. Qb7 Rb8 19. Qa6 Rb6 20. Qa5 Qc8 21. e4 Nxe4 (21... Ra6 $5 {
looks sharper.} 22. Nxc4 bxc4 23. Qb5 Qa8 24. e5 Qa7 )22. Nxc4 bxc4 23. Bxe4 $1 dxe4 24. Rc2 Rc6 25. Rac1 Nb6 26. Qb5 Qa8 27. Bc5 Rb8 28. Qb4 f5 29. Qd2 h6 30. Rb2 Nd5 31. Rxc4 Rxb2 32. Qxb2 Rc7 33. Rc1 $1 Qa6 34. Qd2 Rf7 35. Bb4 f4 36. Qc2 $1 Rc7 37. Bc5 e3 38. fxe3 Nxe3 39. Qe4 $36 {
White fights for an advantage.} Rf7 $2 (39... e5 $11 )40. gxf4 (40. Rb1 $18 Qc8 41. gxf4 )Nd5 (40... Qe2 $1 $14 41. Bb4 Qg4+ 42. Kh1 Nf5 )41. Rb1 $1 $18 { Threatening mate with Rb8+.} Qc8 42. Bd6 {Rb8 is the strong
threat.} Nf6 43. Qe2 $2 (43. Qg6 $18 Ne8 44. Rb8 Qc1+ 45. Kg2 Qc6+ 46. Kg3 Qxd6 47. Rxe8+ Rf8 48. Qxe6+ Qxe6 49. Rxe6 )Qc6 (43... Qc3 $1 $11 {remains
equal.} 44. Bc5 (44. Qxe6 Qxd4+ 45. Kh1 Qc3 $14 )Kh7 )44. Qxe6 (44. Rb8+ $1 $16 Kh7 45. Qd3+ (45. Qxe6 Qc1+ 46. Kf2 Qd2+ 47. Kf1 Qd1+ 48. Qe1 Qf3+ 49. Kg1 Qg4+ 50. Kf2 Qh4+ 51. Ke2 Qxh2+ 52. Kd1 Qg2 $11 )Ne4 46. Be5 )Qc2 ({Better is} 44... Ne4 $1 $14 )45. Rf1 ({Much weaker is} 45. Rb8+ $6 Kh7 46. Qe1 (46. Qxf7 Qd1+ 47. Kf2 Qd2+ 48. Kg3 Qe3+ 49. Kg2 Qe2+ 50. Kg1 Qd1+ 51. Kf2 Qd2+ 52. Kg3 Ne4+ 53. Kh3 Qe3+ 54. Kh4 Qe1+ 55. Kh3 Qf1+ 56. Kh4 Qe1+ 57. Kh3 Qe3+ 58. Kh4 Qf2+ 59. Kh3 Ng5+ 60. fxg5 Qxf7 $15 )Qg6+ 47. Qg3 Qc2 $11 )(45. Re1 $1 $16 )Qg6+ (45... Qd3 $14 )46. Kh1 $16 Kh7 (46... Qd3 $16 47. Re1 Qxd4 )47. f5 $18 Qg4 $2 (47... Qh5 48. Qe3 Rb7 )48. Qe3 (48. Qxf7 $142 Qe4+ 49. Kg1 Qxd4+ 50. Kg2 Qe4+ 51. Rf3 Qe2+ 52. Kg3 )Rb7 {Now ...Rb2
and Black clings on.} 49. h3 Qh4 50. Rg1 Ne4 (50... Rb2 $142 )51. Bb4 Ng5 (51... Qh5 $16 {is a better defense.} )52. Rg4 Qh5 53. Kh2 (53. Qg3 $18 )Rc7 $16 54. Bc5 (54. f6 $1 $16 )Rb7 $1 $11 55. Bb4 (55. f6 $11 Rb2+ 56. Kh1 )Rc7 $1 $16 {Black wants to play ...Rc2+.} 56. f6 $1 {
And now fxg7 would win.} gxf6 (56... Rc2+ $16 57. Kh1 gxf6 58. Qd3+ Qg6 59. Qxg6+ Kxg6 )57. Qd3+ $18 Kh8 58. Bc3 $2 (58. Rg3 $1 $18 )Rg7 $2 {[#]} (58... Nxh3 $1 $11 {and Black is okay.} 59. Qxh3 Qxh3+ 60. Kxh3 Rxc3+ 61. Rg3 Rc4 )59. Rg3 $1 {Hoping for d5.} Re7 $2 {[#]} (59... Qe8 60. d5 Ne4 61. Rxg7 Kxg7 )60. d5 $1 Re2+ (60... Kg7 $142 61. Qf5 Qg6 62. Qxg6+ Kxg6 )61. Kg1 Ne4 {
[#]} 62. Qxe4 $1 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Najer, Evgeniy"]
[Black "Korobov, Anton"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "8"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.26"]
[WhiteElo "2679"]
[BlackElo "2695"]
[PlyCount "191"]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. Nf3 Nc6 7. Be3 Be7 8. Qd2 a6 9. dxc5 Nxc5 {C11: French: Classical System: 4 e5 and
4 Bg5 dxe4} 10. 0-0-0 Qa5 (10... 0-0 11. h4 Qa5 12. Nd4 Nxd4 13. Bxd4 Rd8 14. Kb1 Qc7 15. Bd3 b5 16. g4 b4 17. Ne2 {1-0 (37) Kasimdzhanov,R (2691)-Lupulescu,
C (2609) Germany 2017} )11. Kb1 b5 {LiveBook: 7 Games. The position is equal.} 12. h4 Bd7 13. g4 $146 (13. h5 h6 14. g4 b4 15. Ne2 Qc7 16. Ng3 Na4 17. Nd4 {
1/2-1/2 (55) Laustsen,K (2326)-Galanov,S ICCF email 2007} )b4 14. Ne2 $1 (14. Nxd5 exd5 15. Qxd5 Rd8 $17 )Ne4 15. Qe1 $1 Rb8 ({Better is} 15... 0-0 $11 )16. Nc1 Nc3+ $1 17. bxc3 bxc3+ 18. Nb3 Rxb3+ $1 19. axb3 {aiming for
Bd4.} (19. cxb3 $2 c2+ $1 20. Kxc2 Qxa2+ 21. Kd3 Nb4+ 22. Qxb4 Bxb4 $19 )Ba3 $1 { ( -> ...Bb2)} 20. Bb6 $1 (20. Bc1 Bxc1 21. Nh2 Bb2 22. h5 Qa1# )Qxb6 21. Qxc3 {next Qa1 is good
for White.} 0-0 22. Ng5 (22. Qd3 $14 Nb4 23. Qd4 )Rc8 $11 23. Qd3 g6 (23... Nb4 $1 $11 {keeps the balance.} 24. Qxh7+ Kf8 )24. Rh2 $1 $16 {h5 is the
strong threat.} Be7 $2 (24... Nb4 $16 25. Qd4 Qc7 )25. Qxa6 $2 (25. Qh3 $18 {
Black must now prevent h5.} Qb4 26. Bxa6 )Qc7 (25... Qd8 $11 26. c3 h6 )26. Qa1 $14 Qb6 (26... Nb4 $14 )27. h5 $1 $16 Qg1 (27... Bxg5 $16 28. fxg5 Qg1 )28. Nf3 $1 $18 (28. Rg2 $6 Qe3 $16 )Qxg4 29. Be2 Qxf4 (29... g5 {was worth a try.} )30. hxg6 fxg6 {[#]} 31. Rdh1 $1 h5 32. Rg1 Be8 33. Qa6 Rc7 $2 (33... Rb8 {is a better chance.} 34. Rxh5 Bc5 )34. Rxh5 $1 Kg7 35. Qb6 Bd8 {[#]} 36. Rh4 $1 Qf7 (36... Bxh4 37. Qxc7+ )37. Rhg4 Qf5 38. Qe3 d4 39. Qd2 Rb7 {White should prevent ...Rxb3+.} 40. Qd3 (40. Nxd4 Nxd4 41. Bd3 (41. Rxd4 Rxb3+ 42. Kc1 Be7 $16 )Nxb3 42. cxb3 Rxb3+ 43. Kc2 Rxd3 44. Qxd3 Bc7 45. Qxf5 exf5 $18 )(40. Kc1 Ra7 $18 )Be7 41. Nxd4 (41. R4g3 $142 )Nxd4 42. Rxd4 {Strongly threatening Qg3.} Bc5 {
Hoping for ...Qxd3.} 43. Rf1 Qxd3 44. Rxd3 {Threatens to win with Rfd1.} Bb5 45. Rf6 {And now Rd2 would win.} Bxd3 46. Bxd3 $16 { Endgame KRB-KRB
} Bd4 47. Rxe6 Ra7 48. Rxg6+ Kf8 49. Ba6 Bxe5 50. b4 Bc3 51. b5 Bd4 $2 (51... Kf7 {was necessary.} 52. Rh6 Bg7 )52. Rd6 Be3 53. Kb2 (53. b6 $142 Rxa6 {[#]} 54. b7 $1 Rxd6 55. b8=Q+ Ke7 56. Qc7+ Ke6 57. c4 )Ke7 $18 54. Rg6 Kd7 $2 (54... Rd7 55. c4 Rd3 )55. Kb3 Ra8 56. Kb4 Rh8 57. b6 Rh6 (57... Bd2+ $142 58. Ka4 Be3 )58. Bb5+ Kc8 59. Ba6+ $2 (59. Rxh6 Bxh6 60. Bc6 )Kd7 60. Rg7+ Kc6 61. b7 Bc5+ 62. Kb3 Rh8 63. Bd3 Bd6 64. Be4+ Kb6 65. Rd7 Bg3 (65... Kc5 $142 66. c4 Re8 )66. c3 Ka7 67. Bg2 Rh2 68. Bd5 Rh8 $2 (68... Rh6 69. Rd8 Rb6+ 70. Kc2 Bb8 )69. Rf7 Be5 $2 (69... Rh6 70. Rf8 Bb8 )70. Kb4 Kb6 71. Rd7 Bg3 72. Rf7 Be5 $1 73. Rf5 Bd6+ 74. Kb3 Re8 $2 (74... Rd8 75. Rf6 Kc5 )75. Bf3 $2 (75. Kc4 Rd8 76. Rf6 )Kc7 $2 (75... Ka7 76. Ra5+ Kb6 )76. Rb5 Kb8 77. Rb6 Be5 78. Ra6 {Intending Ra8+ and mate.} Kc7 79. c4 Bd4 (79... Bd6 $142 80. Rc6+ Kd7 )80. Kb4 Rf8 81. Ra8 Be5 82. Kb5 Rb8 83. Bg2 Bh2 84. Bh1 Be5 85. Bd5 Bh2 86. Ra2 Rh8 87. Ra8 Rb8 $1 88. Ra6 Rd8 89. Be4 Re8 90. Rc6+ Kb8 91. Kb6 ({And not} 91. Bg6 Re7 $11 )(91. Bd5 $142 Bf4 92. Ra6 )Rd8 92. c5 {White mates.} Bg1 93. Bf5 Bxc5+ 94. Rxc5 ({Not} 94. Kxc5 Kxb7 95. Rh6 Rf8 $14 )Rd6+ 95. Rc6 Re6 96. Bd3 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Sutovsky, Emil"]
[Black "Anton Guijarro, David"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "8"]
[Annotator "TA"]
[Result "1-0"]
[Date "2017.04.26"]
[WhiteElo "2650"]
[BlackElo "2679"]
[PlyCount "61"]

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. h4 h5 5. Bd3 {B12: Caro-Kann: Advance Variation} Bxd3 6. Qxd3 Qa5+ ({Relevant:} 6... e6 7. Bg5 Be7 8. Nf3 Nh6 9. Nc3 Nf5 10. Ne2 c5 11. dxc5 Qa5+ 12. c3 Qxc5 13. Bxe7 Kxe7 14. Ned4 Nxd4 15. Nxd4 {0-1 (32) Adams,M (2761)-Svidler,P (2741) Shenzhen
2017} )7. Nd2 e6 8. Ngf3 Qa6 9. c4 Nh6 {LiveBook: 3 Games} 10. 0-0 Nf5 11. b3 Be7 12. a4 $146 ({Predecessor:} 12. g3 Nd7 {0-1 (41) Ladron de Guevara Pinto,P
(2369)-Anton Guijarro,D (2627) Linares 2016} )Bxh4 13. Ba3 Be7 14. Bxe7 Nxe7 15. a5 Nd7 16. Rfc1 Rd8 (16... Nf5 $11 )17. b4 $16 {Strongly threatening
b5.} dxc4 18. Nxc4 Nf5 19. Ng5 { White has strong compensation.} Nb8 {[#]} 20. Qf3 $1 {aiming for Nd6+!} Qb5 21. Ne3 $36 { White has the
initiative.} g6 $1 22. Ne4 $2 (22. d5 $1 $14 {is the one way to stay ahead.} cxd5 23. Rc7 )0-0 $2 ({Worse is} 22... Rxd4 23. Nxf5 gxf5 24. Nd6+ Rxd6 25. exd6 $16 )(22... Qxb4 $2 23. Rab1 Qxa5 24. Nxf5 (24. Rxb7 0-0 $18 )exf5 25. Rxb7 $18 )(22... Nxd4 $17 23. Qf6 0-0 )23. Nf6+ Kg7 24. Nxh5+ gxh5 25. Nxf5+ (25. Qxh5 Rxd4 26. Qg5+ Kh8 27. Nxf5 exf5 )exf5 26. Qxf5 {Qg5+ would kill now.} Rfe8 {[#] With the idea ...Qd5.} 27. Qf6+ $1 ({
Weaker is} 27. Qg5+ Kf8 $11 )Kh7 28. e6 Qd3 29. Qxf7+ Kh6 30. e7 Rc8 31. Re1 1-0

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Bologan, Victor"]
[Black "Zhigalko, Sergei"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "8"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.26"]
[WhiteElo "2640"]
[BlackElo "2639"]
[PlyCount "64"]

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5 6. Ndb5 d6 7. Bg5 a6 8. Na3 b5 9. Nd5 Be7 10. Bxf6 Bxf6 11. c3 Bg5 12. Nc2 Ne7 13. Ncb4 0-0 {B33: Sicilian:
Pelikan and Sveshnikov Variations} 14. h4 Bh6 {LiveBook: 20 Games} 15. Bd3 (15. a4 bxa4 16. Qxa4 a5 17. Bb5 Nxd5 18. Nxd5 Be6 19. Bc6 Rb8 20. b4 axb4 21. cxb4 {1-0 (41) Dominguez Perez,L (2732)-Zhigalko,S (2656) Berlin 2015} )Nxd5 {
The position is equal.} 16. Nxd5 Be6 17. Bc2 Rb8 $146 (17... Rc8 18. Qd3 Rc5 19. Bb3 Kh8 20. Rd1 f5 21. Nb4 Bxb3 22. axb3 {0-1 (46) Madejska,J-Aksiuczyc,M
(2075) Brzeg Dolny 1995} )18. Qd3 a5 19. a3 Kh8 20. Rd1 Bg4 21. f3 Be6 22. g3 Bxd5 23. Qxd5 Qb6 24. Kf1 b4 25. axb4 axb4 26. Rh2 bxc3 27. bxc3 Qc7 28. Qxd6 Qxc3 29. Rd3 Qa1+ 30. Rd1 Qc3 31. Rd3 Qa1+ 32. Rd1 Qc3 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Jakovenko, Dmitry"]
[Black "Sutovsky, Emil"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "9"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.27"]
[WhiteElo "2718"]
[BlackElo "2650"]
[PlyCount "36"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 0-0 5. Nc3 d6 6. Nf3 Nbd7 7. 0-0 e5 8. e4 c6 9. b3 exd4 10. Nxd4 Nc5 11. f3 {E68: King's Indian: Fianchetto: 6...Nbd7 7 0-0 e5 8 e4} Re8 12. Be3 d5 (12... a6 13. Qd2 Nfd7 14. b4 Ne5 15. Qe2 Ne6 16. Rad1 Qc7 17. Rfe1 Rb8 18. h3 b5 19. cxb5 axb5 20. Nxe6 Bxe6 {0-1 (34) Jakovenko,D (2704)-Grischuk,A (2737) Doha
2016} )13. Nxc6 bxc6 14. Bxc5 dxc4 {LiveBook: 4 Games} 15. Qxd8 ({But not} 15. bxc4 Nd7 16. Bd4 Ne5 $11 )Rxd8 {The position is equal.} 16. Rad1 Rxd1 $146 (16... Be6 17. Rxd8+ {1/2-1/2 (17) Barsov,A (2475)-McNab,C (2445) Oxford
1998} )17. Rxd1 {[#] Hoping for Rd8+.} Nd7 18. Bd4 cxb3 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Korobov, Anton"]
[Black "Inarkiev, Ernesto"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "9"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.27"]
[WhiteElo "2695"]
[BlackElo "2727"]
[PlyCount "43"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 0-0 5. e4 d5 6. e5 Ne4 7. Bd3 c5 {The
position is equal.} 8. Nf3 {White wants to play 0-0. E32: Nimzo-Indian:
Classical (4 Qc2): 4...0-0} cxd4 9. Nxd4 Nd7 10. Bf4 Qh4 11. g3 Qh5 12. 0-0 Bxc3 ({Much worse is} 12... Nxe5 $6 13. Be2 (13. cxd5 Nxd3 14. Qxd3 Bxc3 15. bxc3 exd5 $15 )Ng4 14. Bxg4 Qxg4 15. f3 $16 (15. Nxe4 dxe4 16. Qxe4 f6 $11 )(15. cxd5 Nxc3 16. bxc3 Bc5 $11 ))13. bxc3 g5 $1 ({
Stronger than} 13... Nxe5 14. Be2 (14. Bxe4 dxe4 15. Qxe4 Nxc4 $11 )Ng4 15. Bxg4 (15. h4 e5 16. cxd5 Nd6 $17 )Qxg4 16. f3 $16 )14. Be2 Qh3 15. Bc1 Nxe5 {[#]} 16. cxd5 $146 (16. Rb1 b6 17. cxd5 exd5 18. f3 Nxg3 19. hxg3 Qxg3+ 20. Kh1 Qh3+ 21. Kg1 Qg3+ {1/2-1/2 (21) Feller,S (2626)-Naiditsch,A
(2720) Montpellier 2015} )exd5 17. f3 {[#]} Nxg3 $1 18. hxg3 Qxg3+ 19. Kh1 Qh3+ (19... Qh4+ $5 20. Kg1 $8 Qg3+ 21. Kh1 Qh4+ 22. Kg1 Qg3+ $11 )20. Kg1 {Rf2 is the strong threat.} Qg3+ 21. Kh1 Qh3+ (21... Qh4+ $5 22. Kg1 $8 Qg3+ $11 )22. Kg1 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Anton Guijarro, David"]
[Black "Rodshtein, Maxim"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "9"]
[Annotator "TA"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.27"]
[WhiteElo "2679"]
[BlackElo "2701"]
[PlyCount "89"]

1. Nf3 d5 2. b3 Bf5 3. Bb2 e6 4. d3 {A06: Réti Opening:1 Nf3 d5
} Nf6 ({Relevant:} 4... h6 5. Nbd2 Nf6 6. c4 c6 7. g3 Be7 8. Bg2 0-0 9. 0-0 Nbd7 10. a3 a5 11. Qb1 Bh7 12. b4 axb4 13. axb4 Qb6 14. Bc3 Rxa1 15. Qxa1 Bxb4 16. Bxb4 Qxb4 17. Rb1 Qd6 18. Rxb7 e5 {1-0 (33) Rapport,R (2702)-Carlsen,M
(2840) Wijk aan Zee 2017} )5. Nh4 Bg4 6. h3 Bh5 7. g4 Nfd7 8. Ng2 Bg6 9. Nf4 c6 $146 ({Predecessor:} 9... Qh4 10. e3 c6 11. Nd2 a5 {1-0 (42) Werner,D (2384)
-Lengyel,B (2338) Budapest 2002} )10. e3 Bb4+ 11. Nd2 e5 12. Nxg6 hxg6 13. Bg2 a5 14. 0-0 Na6 15. Qe2 a4 16. a3 Bxd2 $1 17. Qxd2 axb3 18. f4 bxc2 19. fxe5 Qg5 20. e6 fxe6 21. Bxg7 Rh7 22. Bb2 $1 Nac5 {Hoping for ...Nb3.} 23. Rae1 0-0-0 24. Qxc2 e5 25. e4 dxe4 26. d4 exd4 27. Bxd4 Qd5 28. Rd1 Re8 29. Rf2 Qd6 {
Threatens to win with ...Nd3.} 30. Re2 Re6 31. Bf2 Qe7 32. Qc4 Rf7 33. Bg3 Ne5 34. Qc3 ({Much worse is} 34. Qd4 Qd7 $15 )b6 35. Rb1 {The position is
equal.} Qc7 {[#] aiming for ...Nf3+.} 36. Kh1 Rd7 $1 { White
should prevent ...Rd3.} ({Of course not} 36... Rh7 $6 37. Reb2 Na4 38. Qb3 $16 )37. Bxe4 Nxe4 38. Rxe4 Rd3 $1 39. Qxd3 Nxd3 40. Bxc7 Rxe4 41. Bxb6 $11 {KRB-KRN} c5 42. Kg2 Re3 43. a4 Nf4+ 44. Kf2 Ra3 45. Bxc5 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Dubov, Daniil"]
[Black "Bologan, Victor"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "9"]
[Annotator "ChessBase"]
[Result "1/2-1/2"]
[Date "2017.04.27"]
[WhiteElo "2660"]
[BlackElo "2640"]
[PlyCount "103"]
[TimeControl "60"]

1. c4 {[%emt 0:0:1]} e5 {[%emt 0:4:26]} 2. g3 {[%emt 0:0:7]} Nf6 {[%emt 0:0:0]} 3. Bg2 {[%emt 0:0:6]} c6 {[%emt 0:0:13]} 4. Nf3 {[%emt 0:0:8]} e4 {[%emt 0:0:51]} 5. Nd4 {[%emt 0:0:4]} d5 {[%emt 0:1:21]} 6. cxd5 {[%emt 0:0:0]} Qxd5 {[%emt 0:0:39]} 7. e3 {[%emt 0:1:22]} Bc5 {[%emt 0:2:39]} 8. d3 {[%emt 0:0:7]} Bxd4 {[%emt 0:5:20]} 9. exd4 {[%emt 0:0:16]} Qxd4 {[%emt 0:0:0]} 10. dxe4 {[%emt 0:0:7]} Qxd1+ {[%emt 0:0:9]} 11. Kxd1 {[%emt 0:0:0]} 0-0 {[%emt 0:0:5]} 12. f3 {[%emt 0:0:32]} c5 {[%emt 0:0:45]} 13. Be3 {[%emt 0:2:22]
} b6 {[%emt 0:0:21]} 14. Nc3 {[%emt 0:7:28]} Nc6 {[%emt 0:0:0]} 15. Kc1 {[%emt 0:0:17]} Be6 {[%emt 0:27:8]} 16. Rd1 {[%emt 0:9:2]} Rad8 {[%emt 0:13:21]} 17. b3 {[%emt 0:1:7]} Rxd1+ {[%emt 0:0:14]} 18. Nxd1 {[%emt 0:0:41]
} Rd8 {[%emt 0:6:31]} 19. Kb2 {[%emt 0:5:43]} c4 {[%emt 0:0:0]} 20. Nf2 {[%emt 0:4:54]} Nd7 {[%emt 0:8:1]} 21. Rd1 {[%emt 0:4:35]} cxb3 {[%emt 0:1:27]} 22. axb3 {[%emt 0:0:16]} Na5 {[%emt 0:4:39]} 23. Bh3 {[%emt 0:2:23]
} Bxh3 {[%emt 0:0:12]} 24. Nxh3 {[%emt 0:0:5]} Nc6 {[%emt 0:0:0]} 25. Nf2 {[%emt 0:8:51]} f6 {[%emt 0:7:1]} 26. Rc1 {[%emt 0:1:32]} Rc8 {[%emt 0:2:28]} 27. Nd3 {[%emt 0:0:43]} Kf7 {[%emt 0:1:7]} 28. f4 {[%emt 0:8:18]
} Ne7 {[%emt 0:0:43]} 29. Ra1 {[%emt 0:0:16]} Rc7 {[%emt 0:0:0]} 30. f5 {[%emt 0:0:23]} Ne5 {[%emt 0:1:48]} 31. Nxe5+ {[%emt 0:0:31]} fxe5 {[%emt 0:0:4]} 32. g4 {[%emt 0:0:47]} Rd7 {[%emt 0:6:3]} 33. Kc3 {[%emt 0:2:5]
} Nc8 {[%emt 0:0:44]} 34. Bf2 {[%emt 0:0:39]} Nd6 {[%emt 0:0:0]} 35. Re1 {[%emt 0:0:7]} g5 {[%emt 0:1:8]} 36. Kb2 {[%emt 0:1:32]} Rc7 {[%emt 0:0:57]} 37. h4 {[%emt 0:7:54]} Kf6 {[%emt 0:0:10]} 38. Re2 {[%emt 0:0:0]} h6 {[%emt 0:1:30]} 39. Be1 {[%emt 0:0:10]} Rc6 {[%emt 0:0:34]} 40. Bd2 {[%emt 0:0:0]} Rc8 {[%emt 0:0:46]} 41. hxg5+ {[%emt 0:6:15]} hxg5 {[%emt 0:0:5]
} 42. Bb4 {[%emt 0:0:3]} Nf7 {[%emt 0:0:33]} 43. Rd2 {[%emt 0:0:0]} a5 {[%emt 0:3:0]} 44. Bc3 {[%emt 0:3:44]} Rd8 {[%emt 0:1:14]} 45. Rxd8 {[%emt 0:12:27]} Nxd8 {[%emt 0:0:15]} 46. b4 {[%emt 0:0:18]} Nb7 {[%emt 0:0:26]
} 47. bxa5 {[%emt 0:2:38]} bxa5 {[%emt 0:0:9]} 48. Kb3 {[%emt 0:0:53]
} Nc5+ {[%emt 0:2:30]} 49. Kc4 {[%emt 0:0:14]} Nxe4 {[%emt 0:0:0]} 50. Bxa5 {[%emt 0:0:5]} Nf2 {[%emt 0:0:7]} 51. Bd8+ {[%emt 0:0:4]
} Kf7 {[%emt 0:0:10]} 52. Bxg5 {[%emt 0:0:4]} 1/2-1/2

[Event "18th Karpov Poikovsky 2017"]
[White "Zhigalko, Sergei"]
[Black "Najer, Evgeniy"]
[Site "Poikovsky"]
[Round "9"]
[Annotator "ChessBase"]
[Result "0-1"]
[Date "2017.04.27"]
[WhiteElo "2639"]
[BlackElo "2679"]
[PlyCount "96"]
[TimeControl "60"]

1. e4 {[%emt 0:0:3]} c6 {[%emt 0:4:40]} 2. d4 {[%emt 0:0:6]} d5 {[%emt 0:0:0]} 3. e5 {[%emt 0:0:7]} Bf5 {[%emt 0:0:4]} 4. Nf3 {[%emt 0:0:7]} e6 {[%emt 0:0:3]} 5. Be2 {[%emt 0:0:5]} Ne7 {[%emt 0:0:4]} 6. c3 {[%emt 0:0:0]} h6 {[%emt 0:0:12]} 7. 0-0 {[%emt 0:3:50]} Nd7 {[%emt 0:0:38]} 8. Nbd2 {[%emt 0:5:42]} a5 {[%emt 0:0:29]} 9. Re1 {[%emt 0:1:11]} a4 {[%emt 0:0:0]} 10. Nf1 {[%emt 0:0:39]} Bg6 {[%emt 0:13:49]} 11. Bf4 {[%emt 0:25:35]} c5 {[%emt 0:24:0]} 12. c4 {[%emt 0:10:4]} Nb6 {[%emt 0:12:35]} 13. dxc5 {[%emt 0:7:8]
} Nxc4 {[%emt 0:0:21]} 14. b3 {[%emt 0:0:10]} Na3 {[%emt 0:0:0]} 15. Rc1 {[%emt 0:13:52]} Nc6 {[%emt 0:5:33]} 16. bxa4 {[%emt 0:0:55]} Qa5 {[%emt 0:14:44]} 17. Qb3 {[%emt 0:0:52]} Qxa4 {[%emt 0:0:3]} 18. Qxb7 {[%emt 0:0:36]
} Rb8 {[%emt 0:0:3]} 19. Bd1 {[%emt 0:9:14]} Qa8 {[%emt 0:0:0]} 20. Qxa8 {[%emt 0:0:48]} Rxa8 {[%emt 0:0:1]} 21. Re3 {[%emt 0:10:5]} Be7 {[%emt 0:0:47]} 22. Rb3 {[%emt 0:0:25]} 0-0 {[%emt 0:0:22]} 23. N1d2 {[%emt 0:0:41]
} Rfc8 {[%emt 0:7:54]} 24. Be3 {[%emt 0:2:28]} Ra5 {[%emt 0:0:0]} 25. Rb7 {[%emt 0:1:19]} Bd8 {[%emt 0:1:10]} 26. Nb3 {[%emt 0:6:27]} Raa8 {[%emt 0:0:2]} 27. Nbd4 {[%emt 0:0:28]} Na5 {[%emt 0:4:8]} 28. Rd7 {[%emt 0:0:27]
} N3c4 {[%emt 0:0:23]} 29. Be2 {[%emt 0:2:25]} Be4 {[%emt 0:0:0]} 30. h3 {[%emt 0:4:30]} Nxe3 {[%emt 0:1:41]} 31. fxe3 {[%emt 0:0:2]} Bb6 {[%emt 0:0:6]} 32. Nd2 {[%emt 0:1:22]} Bg6 {[%emt 0:1:6]} 33. h4 {[%emt 0:3:36]
} h5 {[%emt 0:1:46]} 34. g4 {[%emt 0:0:30]} hxg4 {[%emt 0:0:0]} 35. Bxg4 {[%emt 0:0:27]} Rxc5 {[%emt 0:0:58]} 36. Rxc5 {[%emt 0:0:26]} Bxc5 {[%emt 0:0:2]} 37. Be2 {[%emt 0:0:35]} Bxd4 {[%emt 0:1:35]} 38. exd4 {[%emt 0:0:1]
} Nc6 {[%emt 0:0:3]} 39. h5 {[%emt 0:0:2]} Bf5 {[%emt 0:0:0]} 40. Nb3 {[%emt 0:0:0]} Rxa2 {[%emt 0:0:31]} 41. Bb5 {[%emt 0:1:12]} Ra3 {[%emt 0:7:43]} 42. Bxc6 {[%emt 0:0:28]} Rxb3 {[%emt 0:1:29]} 43. Rd8+ {[%emt 0:1:35]
} Kh7 {[%emt 0:0:24]} 44. Rd7 {[%emt 0:0:7]} Rb4 {[%emt 0:0:0]} 45. Rxf7 {[%emt 0:0:6]} Rxd4 {[%emt 0:0:2]} 46. Kf2 {[%emt 0:2:59]} Kg8 {[%emt 0:10:49]} 47. Rd7 {[%emt 0:4:13]} Rf4+ {[%emt 0:1:45]} 48. Kg3 {[%emt 0:0:9]
} Re4 {[%emt 0:0:22]} 0-1

No hay comentarios

Con la tecnología de Blogger.